Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2012-07-13 17:04:29 przez system

W Muzeum muzycznie o św. Kindze

<html />

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza w poniedziałek 23 lipca o godzinie 17.30 w przeddzień święta patronki górników solnych – Świętej Kingi na spotkanie z cyklu Musica in Vigiliae Sanctae Cunegundis.

Od kilkunastu lat Muzeum im. Stanisława Fischera organizuje w przeddzień święta patronki górników solnych koncerty pod nazwą Musica in Vigiliae Sanctae Cunegundis, podkreślając w ten sposób szczególne znaczenie działań św. Kingi w zakresie promocji muzyki, i w ogóle kultury.

W jej kręgu powstały prawdopodobnie jedne z najstarszych pieśni polskich i zalążki polskiego języka literackiego. Kult Kingi jako szczególnej opiekunki Bochni przejawiał się w naszym mieście już w pierwszej połowie XV stulecia, a więc przeszło dwa wieki wcześniej zanim została ogłoszona błogosławioną!

W tym roku spotkanie (wyjątkowo poniedziałkowe ze względów kalendarzowych) będzie mieć szczególny charakter, gdyż oprócz koncertu zostanie zaprezentowane dzieło niezwykłe: 256-stronicowy album, w którym znalazły się także istotne materiały ikonograficzne i tekstowe, tyczące się Bochni. A ma przecież nasze miasto wiele powodów, aby świętą Kingę wspominać jako postać szczególną, nie tylko z uwagi na dobrze znaną legendę o odkryciu w Bochni soli kamiennej za jej przyczyną, lecz także fundację murowanej świątyni parafialnej, troskę o miasto i żupę, czemu dają wyraz jej parokrotne wizyty w Bochni u boku męża - księcia Bolesława V Wstydliwego, który nadał Bochni prawa miejskie. Wspominamy też Kingę jako tę, która po tylekroć została uwieczniona w obrazach i rzeźbach, i której imię zostało zapisane ponad wiek temu w nazwie placu, na którym stoi kościół św. Mikołaja oraz w nazwie sąsiadującej z nim szkoły.

W programie:
- Koncert w wykonaniu Teatru Jednego Rapsoda w składzie Janusz Grzesz (gitara, śpiew) i Joanna Giemzowska-Pilch (skrzypce).
Będą to pieśni do słów m. in. Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Elżbiety Zechenter-Spławińskiej i Michała Zabłockiego.
- Promocja albumu Piotra Stefaniaka Święta Kinga Arpadówna OSC (1234 - 1292). Życie i Dzieło, Kraków 2012, wydanego przez Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.