Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2016-06-09 10:35:23 przez system

W Muzeum o Chrzcie Polski

Muzeum im. Stanisława Fischera, Rynek 20 zaprasza w piątek 10 czerwca o godzinie 17.30 na wykład prof. dr hab. Mieczysława Rokosza „Chrzest Mieszka – fakt i konsekwencje”.

Mieczysław Rokosz – pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki) i Akademii Ignatianum (Katedra Dziedzictwa Kulturowego Polski), erudyta. W 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Dzwony i wieże Wawelu, napisanej także dzięki osobistym doświadczeniom dzwonnika. Autor licznych i cenionych publikacji, między innymi znakomitej książki pt. Na szańcach pamięci. Szkice z dziedziny tradycji i tożsamości. Prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.