Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-02-13 18:07:06 przez system

W Muzeum o podtrzymywaniu tożsamości narodowej

<html />

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza na Czwartkowe Spotkanie Muzealne, podczas którego prof. dr hab. Mieczysław Rokosz (Akademia Ignatianum w Krakowie) wygłosi wykład Dziedzictwo kultury polskiej i jego znaczenie dla współczesności.

"Osłabienie świadomości narodowej to popadanie w ahistoryczność, wkraczanie w niebezpieczny świat bez historii. Osłabienie więc czy zanik świadomości narodowej oznaczałoby groźny stan choroby, swoistą amnezję lub niedorozwój. Już starożytni Rzymianie wiedzieli, że „historiam nescire est semper puerum esse” – nie znać historii to być zawsze dzieckiem. Konsekwencją tego stanu jest sfera ułudy, rozprzężenia systemu wartości, rozmywanie się prawdy.

Tożsamość bowiem to także wierność prawdzie o własnej przeszłości – konieczne jest rozprawienie się z mitami. Tożsamość buduje zespół cech i wartości stałych, które sprawdziły się w długim trwaniu. Jeśli te cechy nikną i wartości zamierają, jest to objaw kryzysu tożsamości. Jego dalszą konsekwencją jest tylko zmiana jakości lub coś znacznie gorszego – znijaczenie. Przy całej zmienności kształtów czasu i form naszego zbiorowego bytowania wartości pozostają konstruktywne i konstytutywne. Należy więc o nie dbać, pielęgnować je i konserwować" (Mieczysław Rokosz)

14 lutego, godzina 17.30, Sala Portretowa Muzeum, Rynek 20