Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-09-07 22:55:03 przez system

W Muzeum o św. Stanisławie

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza na specjalne Czwartkowe Spotkanie Muzealne, w trakcie którego Ireneusz Poniński wygłosi wykład Ciekawe sceny z żywota świętego Stanisława Biskupa Męczennika w farze bocheńskiej. 12 września, godzina 17.30, Sala Portretowa Muzeum, Rynek 20.

Kanonizacja biskupa krakowskiego Stanisława 8 września 1253 roku nastąpiła kilka miesięcy po lokacji miejskiej Bochni, dokonanej przez księcia Bolesława Wstydliwego. Zarówno książę jak i jego małżonka Kinga zaangażowali się ogromnie w staraniach o wyniesienie biskupa na ołtarze.

Kult świętego Stanisława rozwinął się szybko w górniczej Bochni, gdzie za patrona przyjęli go urzędnicy żupni (salinarni). Nie bez powodu jego imieniem nazwano kaplicę na zamku żupnym. W kościele parafialnym zaś istniała altaria, której dziełem jest stalla południowa z cyklem obrazów na zapleckach ukazujących żywot świętego. Świadectwem kultu w wiekach późniejszych są rzeźby i malowidła we wnętrzu tej świątyni. W XVIII zbudowano przy ulicy Sądeckiej kaplicę pod jego wezwaniem. Postać świętego jawi nam się jeszcze bliżej z perspektywy legend opisujących jego związki z podbocheńską Brzeźnicą.