Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-03-28 09:45:39 przez system

W Muzeum o Teodorze Talowskim

W czwartek 5 kwietnia, w Muzeum im. Stanisława Fishera w Bochni, Tadeusz Bystrzycki opowie i zaprezentuje swoją monumentalną książkę o Teodorze Talowskim, wybitnym architekcie, działającym na przełomie XIX i XX wieku także w Bochni i ówczesnym powiecie bocheńskim.

Dzieła tego wybitnego i cenionego architekta są dobrze rozpoznawalne, z uwagi na ich wyjątkowo oryginalną formę. Znajdują się także w Bochni i na terenie dawnego powiatu bocheńskiego. Do sztandarowych osiągnięć Teodora Talowskiego (1857-1910) należy przecież dawna willa Dembowskich przy ul. Konstytucji 3 Maja 3. Potocznie nazywana jest przez mieszkańców Bochni „drukarnią”, z uwagi na to, że od 1928 mieściła się tam drukarnia „Secesja” Samuela Silberringa, a później zakład krakowskiej Drukarni Narodowej. Mniej natomiast znany jest fakt, że na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Orackiej znajduje się jeszcze jedno dzieło Talowskiego – pomnik nagrobny upamiętniający śmierć górników w pożarze, jaki miał miejsce na przełomie 1875/1876 w kopalni soli. Monument, wzniesiony w 1906 r. z fundacji Skarbu Salinarnego, odkuł w kamieniu miejscowy Zakład Rzeźby Artystycznej Wojciecha Samka. Do znaczących osiągnięć Talowskiego należy też z pewnością pałac Żeleńskich w Grodkowicach. Jak trafnie zauważył prof. Jan Kurek – Talowski „konstruował romantyczny świat bajkowych form swojej architektury z własnego alfabetu znaków formalnych, wyekstrahowanego z europejskiej tradycji architektonicznej – zwłaszcza z romańszczyzny i gotyku. Nadto, zręcznie operując kontrastami w formowaniu elewacji i tektoniki brył, przy jednoczesnym mistrzowskim „rysunku” rzeźbiarskich detali, kreował swój i... nasz świat – świat pełen marzeń i dziecięcych tajemnic...” Pewnie dlatego na wspomnianą willę Dembowskich mówiło się czasem w Bochni, jeszcze całkiem niedawno, „koci zamek”. „Architektura i działalność Teodora Talowskiego zafascynowały krakowskiego artystę Tadeusza Bystrzaka na tyle, że w swoich poszukiwaniach śladów twórczości i życia architekta dotarł on praktycznie do wszystkich miejsc, w których ten tworzył – powiada w recenzji książki dr Zbigniew Beiersdorf. Wędrówka nie ograniczyła się jedynie do terenów dawnej Galicji (obecnie Polska i Ukraina). Tadeusz Bystrzak nie pominął także innych miejsc, w których powstawały budowle według projektu Talowskiego, a więc ziem dawnego Królestwa Polskiego, a nawet adriatyckiej wyspy S. Catharina, znajdującej się obok miasta Rovinj w Chorwacji. Z jego pasji badawczej wyrosła niniejsza książka, która jest najpełniejszą jak dotąd prezentacją dzieł Talowskiego i stanowi ważny krok w studiach nad dorobkiem tego jednego z najważniejszych twórców w dziejach architektury polskiej”.

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni uprzejmie zaprasza na spotkanie z Tadeuszem Bystrzakiem autorem książki wyjątkowej pt. Talowski (Kraków 2017) w czwartek 5 kwietnia 2018 roku, o godzinie 17.30, Rynek 20. Podczas spotkania będzie możliwość nabycia wydawnictwa.