Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2016-03-25 13:27:13 przez system

W Muzeum przypomną żołnierzy od „Salwy”

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza 7 kwietnia o godzinie 17.30 na kolejne Czwartkowe Spotkanie Muzealne, podczas którego Ireneusz Sobas wygłosi wykład „Kapitan Jan Dubaniowski ‘Salwa’ i jego żołnierze. W 70. rocznicę zasadzki pod Łapanowem”.

31 marca 1946 roku pod Łapanowem miała miejsce największa po wojnie bitwa na terenie Bocheńszczyzny, w której starli się żołnierze podziemia niepodległościowego z siłami MO i UB. Partyzanci zabili w niej 5 milicjantów i 3 funkcjonariuszy UB, około 20 ubeków, milicjantów i działaczy partyjnych zostało rannych.

Oddziałem Narodowych Sił Zbrojnych dowodził kpt. Jan Dubaniowski „Salwa”, przedwrześniowy oficer Wojska Polskiego, uczestnik wojnyo bronnej 1939 r., a w czasie okupacji niemieckiej czynny oficer AK w południowej Małopolsce.

Po wyparciu Niemców stworzył w połowie 1945 roku silny oddział partyzancki, operujący w południowej części powiatu bocheńskiego. W skład oddziału wchodziło wielu uczestników antyniemieckiej partyzantki, którzy z chwilą „wyzwolenia” tych terenów przez Armię Czerwoną musieli z powrotem w lesie szukać ratunku przed nowymi, tym razem czerwonymi okupantami.

Oddział „Salwy” stał się w szybkim czasie postrachem komunistów i blisko przez dwa lata praktycznie panował na terenach na styku powiatów bocheńskiego, myślenickiego i limanowskiego. Przez jego szeregi przeszło ponad 100 zaprawionych w bojach ludzi, którzy wykonali łącznie 138 akcji. Rozbijano posterunki milicji (niektóre wielokrotnie), niszczono dokumenty w urzędach gmin, likwidowano pojedynczych milicjantów, czerwonoarmistów, ormowców, ubeków, a w akcjach samoobrony zabijano osoby podejrzewane o donoszenie organom bezpieczeństwa. Przeciwko „Salwie” przeprowadzono łącznie ok. 80 obław, pacyfikacji, zasadzek – w większości mało skutecznych. Nigdy nie pozbawiono „salwowców” zdolności bojowej.

Oddział trwał, silny poparciem miejscowej ludności, wśród której znajdował schronienie.