Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-08-19 20:07:30 przez system

W Plastyku ciągle są wolne miejsca

W Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu są jeszcze wolne miejsca. Absolwentów gimnazjów szkoła zaprasza na egzamin wstępny we wtorek 26 sierpnia o godz. 9.00. Informacje o szkole i przebiegu egzaminu wstępnego znajdują się na stronie www.wisnickiplastyk.pl Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 605 782 071.

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu jest czteroletnią szkołą artystyczną, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła umożliwia uzyskanie tytułu plastyk danej specjalizacji po zdaniu egzaminu dyplomowego i świadectwa dojrzałości oraz po zdaniu egzaminu maturalnego.

Edukacja w szkole przebiega w dwu blokach przedmiotów: artystycznych i ogólnokształcących.

Blok przedmiotów artystycznych:
historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, moduł zajęć uzupełniających do wyboru w klasach II-IV: multimedia i fotografia oraz zespołowe projekty artystyczne, specjalność artystyczna - jedna do wyboru od klasy I (ceramika artystyczna, tkanina artystyczna, renowacja elementów architektury lub fotografia artystyczna).
Blok przedmiotów ogólnokształcących identyczny jak w liceum ogólnokształcącym.

Przy szkole działa internat ze stołówką szkolną. Szkoła dba o podnoszenie standardów mieszkania w internacie.