Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-07-16 03:44:26 przez system

Województwo wspiera orkiestrę z Lipnicy Dolnej

Na ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskiego otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2009 r. pn. "Mecenat Małopolski" III edycja Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej złożył wniosek o dotację pn. "Bo orkiestra to wielka siła jest - wsparcie działalności Orkiestry Dętej w Lipnicy Dolnej w 85 rocznicę powstania".

26 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oceniającej oferty złożone w ramach III edycji konkursu. Decyzją Komisji złożony projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000 zł.
W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in. zakup instrumentów muzycznych i umundurowania oraz prowadzenie dodatkowych zajęć muzycznych dla członków oraz kandydatów do gry w orkiestrze.