Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-05-16 06:52:41 przez system

Wojna chłopska pod szybem Campi

Przez cały weekend pod szybem Campi trwał II Piknik Archeologiczny "Bocheńska XIII - czyli XIII wiek w Bochni". To niezwykle interesujące wydarzenie dawało możliwość doświadczenia i zobaczenia, jak żyli nasi przodkowie. Wczesnośredniowieczna osada ożyła już po raz drugi. Zobaczyć było można nie tylko walki rycerskie, ale także średniowieczne rzemiosło.

Od 10 rano trwały spektakle, prezentacje, kiermasze i pokazy średniowiecznego rzemiosła i kultury. Pod szybem pojawili się bednarze, kowale, browarnicy, szewcy, powroźnicy oraz... rycerze. Odwiedzający osadę mogli skorzystać z warsztatów, w których zarówno dzieci jak i dorośli mieli mozliwość posłuchania ciekawych opowieści o życiu i zwyczajach panujących w średniowieczu. Rzemieślnicy, prezentujący ginące zawody, odtwarzali dawne techniki rękodzieła. Ochotnicy próbowali swoich sił w wykonywaniu rzadkich zawodów jak warzenie piwa, plecionkarstwo z korzenia, garbarstwo, rymarstwo, papiernictwo, jubilerstwo, witrażownictwo, snycerstwo oraz wiele innych. Można było poznać różne ciekawostki: jak wytwarzano woskowe tabliczki i do czego one służyły, czym leczono w średniowieczu i do czego służy socha? Odbywajace się już co roku - miejmy nadzieje - przedsięwzięcie i widowisko jest nie tylko doskonałą rozrywką, ale także bardzo dobrą lekcją historii, szczególnie dla najmłodszych.

W miniony weekend do osady przybyło ponad 120 osób, których zamiłowanie do czasów średniowiecza zajmuje wyjątkowe miejsce w życiu. Stroje, jakie prezentowali, szyte były według trzynastowiecznych wzorców, a główną atrakcją była animacja życia prawdziwej średniowiecznej osady. W osadzie istniało także rycerskie obozowisko i obozowaly liczne grupy zbrojne, które co chwila dostarczały emocjonujących widowisk w postaci walk rycerskich. Odbył sie także spektakl "Najazd Tatarów na osadę", w którym mieszkańcy wioski, wraz z sołtysem, dzielnie odpierali atak. Odbył się także pokaz średniowiecznego orania pola. Podczas kiermaszu można byo zakupić tkaniny,tkane z naturalnego surowca, dawne stroje, łuki, miecze i inne niezbędne do dziś towary. Inne atrakcje, na jakie natknęli się odwiedzający osadę to: bunt chłopski, "wojna" chłopska, przedstawienia i inscenizacje, koncerty muzyki dawnej prezentowane przez zespół POŁUDNICA z Krakowa, tańce średniowieczne wykonywane przez Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej.

Niezwykle ciekawa jest sama osada, składająca się z kilku chat i zakładów rzemieślniczych. Znajdziemy tu m.in. warzelnie, szyb poszukiwawczy, zagrodę oracza, kletę powroźniczą, zagrodę tkaczki, zagrodę piwowara, zielarki, znachorki i farbiarki, zagrodę sołtysa czy garncarza, chatę (typu Dueppel), ziemiankę, zagrodę cieśli i stolarza oraz kuźnię

Więcej szczegółów na temat osady i historii samej Bochni, niezwykle interesująco przedstawionej, można znaleźć na stronie: <http://osadabochnia.pl/osada-vi-oraczy>

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne DE PROFUNDIS, a Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. było głównym sponsorem i gospodarzem obiektu. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Miasta Bochni.