Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-05-25 00:57:08 przez system

Współpraca Plastyka z Finami

<html />

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu otrzymało kwotę 13 056 euro na realizację projektu Wymiana doświadczeń w kształceniu artystycznym gwarancją coraz wyższego poziomu nauczania w ramach programu Leonardo da Vinci - Vetpro w edycji 2013. Do Narodowej Agencji wpłynęło 711 wniosków na projekty mobilności, 271 z nich otrzymało dofinansowanie.

Partnerem wisnickiej szkoły jest Lybecker Institute of Crafts and Design w Raahe (Finlandia). Szkoła Rzemiosła i Projektowania Lybecker kształci na kierunkach: tkackim, projektowania wnętrz i mebli, grafiki artystycznej, animacji i sztuki mediów.

Projekt przewiduje wyjazd nauczycieli Plastyka do Finlandii. Realizacja projektu wpisuje się w ramy kształcenia artystycznego w szkole, podnosi kompetencje nauczycieli. Ważnym elementem będzie poznanie metod i form pracy, wyposażenia szkoły fińskiej, nawiązanie dobrych kontaktów z nauczycielami fińskimi, co będzie sprzyjać wymianie doświadczeń w obszarach dydaktycznym, wychowawczym i zarządzania szkołą.

Projekt przyczyni się do realizowania przyszłych wymian młodzieży obu szkół.