Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-03-28 19:51:41 przez system

WTZ: aukcja na 40 tys!

To już XXII aukcja prac uczestników WTZ, ale pierwsza pod nowym patronatem Stowarzyszenia „Amicus Hominis” podkreślił Kierownik WTZ Edward Firek, witając serdecznie przybyłych licznie gości. Podziękował im też, za życzliwość i dotychczasowe wsparcie.

Następnie zabrał głos Starosta Bocheński, oraz Burmistrz Miasta Bochni, zachęcając wszystkich do aktywnego udziału w aukcji.

Rozpoczynając aukcję prowadząca p. Ewa Rachfalik przypomniała o 100 - leciu niepodległości Polski prezentując pierwszą pracę przedstawiającą Marszałka Józefa Piłsudskiego na kasztance. Po emocjonującej rywalizacji pierwsza praca została wylicytowana na sumę 700 zł, a jej nabywcą został Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn.

Kolejne prace cieszyły się również wielkim powodzeniem, wśród których nabywcy znaczne kwoty deklarowali za prace opatrzone podpisami byłego Prezydenta RP Lecha Wałęsy.

Pastele zatytułowane „Bazylika w Bochni” i „Dawna ulica Biała” zostały najwyżej wylicytowane każdy na kwotę 2500 zł, a ich nabywcami zostali: Piotr Waśniowski Firma ASTAT, oraz Krzysztof Zgraja reprezentujący Firmę Contimax.

Następnie prowadzenie aukcji przejął Radny Powiatu Bocheńskiego Stanisław Bukowiec i z sali posypały się kolejne oferty chętnych do nabycia prac.
Spośród wielu nabywców największe kwoty łącznie na różne prace podczas aukcji zadeklarowali:
Piotr Waśniowski Firma ASTAT – 5800 zł.
Maciej Słoma WERNER KENKEL – 3600 zł.
Firma Contimax - 3400 zł
Katarzyna Górska, reprezentująca Stalprodukt SA – 3100 zł.
Krzysztof Kołodziejczyk Restauracja Panorama – 2700 zł.
Ryszard Maćkowski RYSTAL- 2600 zł.
Tomasz Gądek Galeria Rondo – 1800 zł.
Zbigniew Rojek Kopalnia Soli w Bochni – 1500 zł.
Krystyna Klęsk - 1500 zł.dr.
Mieczysław Damski – 1300 zł.
Urząd Miasta Bochnia 1200 zł
Stowarzyszenie ROTA – 800 zł

Wszystkie licytowane prace znalazły nabywców, a środki uzyskane podczas aukcji przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z rehabilitacją społeczną, letnim wypoczynkiem uczestników oraz uzupełnieniem sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych WTZ.

  • Wszystkim, którzy przybyli na aukcję należą się gorące podziękowania, za to że są w tym dniu z nami, że chcą nas wspierać, bo wówczas uczestnicy czują się potrzebni, widzą, że ich codzienna praca ma sens, że jest potrzebna. Na chwilę obecną wciąż trwa podliczanie uzyskanych środków, ale możemy wstępnie powiedzieć, że kwota uzyskana z aukcji może wynieść blisko 40 tys. zł. – powiedział Kierownik WTZ Edward Firek. Uczestnicy i Kadra WTZ serdecznie dziękują wszystkim nabywcom prac, a bardziej szczegółowy opis osób i kwot będzie można znaleźć w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej www.wtzbochnia.pl .