Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-04-10 16:54:07 przez system

Wygraj konkurs - stwórz okolicznościowy medal

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni oraz bocheńskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na projekt medalu pt. „Medal okolicznościowy na 760- lecie Bochni”.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Bochnia – nasze miasto” i jest dofinansowany ze środków Miasta Bochni.

Medal to niewielki, najczęściej okrągły lub owalny, płaski wytwór metalowy (odmiana wieloboczna jest zwana plakietką), wykonany zazwyczaj techniką odlewu lub bicia. Jest zwykle ozdobiony po jednej lub obu stronach reliefem. Często jest zawieszony na wstążce. Medale wykonuje się dla upamiętnienia ważnych wydarzeń lub jako odznaczenia, nagrody za wybitne osiągnięcia, np. sportowe, wojskowe itp. Medal na 760-lecie Bochni ma upamiętnić rocznicę lokacji królewsko-górniczego miasta.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Bochni.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
 3. Konkurs polega na wykonaniu projektu medalu okolicznościowego nawiązującego do 760-lecia Bochni.
 4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunkowe nie mogą przekraczać formatu A 3).
 5. Prace należy opatrzyć swoimi danymi: imieniem i nazwiskiem, szkołą i klasą. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Samodzielnie wykonane prace można składać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży a także w Filiach PiMBP do 20 maja 2013 roku.
 8. Prace oceni niezależne Jury powołane przez Organizatora biorąc pod uwagę pomysłowość, samodzielność, estetykę wykonania, oryginalność oraz zgodność z tematem.
 9. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: kl. I-III SP , kl. IV-VI SP, kl. I–III Gim. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 10. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród autorom najlepszych prac odbędzie się 12 czerwca 2013 roku w sali klubu Biblioteki w ramach obchodów Dni Bochni.
 11. Informacje o laureatach Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki.
 12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez przedstawiciela ustawowego dziecka(np. rodzic, opiekun) do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronie internetowej www.biblioteka-bochnia.pl oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań PiMBP w Bochni bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 13. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (tel. 014 614-52-23)
  Biblioteka zaprasza wszystkich utalentowanych młodych mieszkańców miasta do stworzenia własnego projektu medalu okolicznościowego i wzięcia udziału w konkursie.