Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-02-28 18:20:54 przez system

Wykład o nauce społecznej w Civitas Christiana

W dniu 28 lutego 2018 roku w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Bochni przy ul. Białej 1, ks. dr Marek Mierzyński wygłosił kolejny wykład o Katolickiej Nauce Społecznej pt. „ Troska społeczna ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego”

Chrześcijańska Nauka Społeczna wyrasta z godności człowieka, odkupionego przez Misterium Wcielenia Chrystusa oraz wiąże się z chrześcijańską koncepcja życia społecznego.

Prymas Wyszyński nieustannie podkreślał zasady solidarności społecznej, godności osoby ludzkiej i dobra wspólnego oraz pomocniczości jako mających stanowić fundament życia chrześcijańskiego narodu.

Kardynał Wyszyński podkreślał potrzebę troski o jakość życia społecznego w rodzinie chrześcijańskiej poprzez podejmowanie walki z wadami narodowymi oraz troskę o godność pracy i sprawiedliwe kształtowanie relacji społecznych.