Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-01-31 10:51:09 przez system

Wystawa: Bochnia - Miasto i Powiat

14 listopada anonsowaliśmy przygotowywaną w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej wystawę p.t. Bochnia - Miasto i Powiat. Teraz zaś donosimy o możliwości obejrzenia tej ciekawej ekspozycji o naszym regionie na własne oczy. Niniejsza wystawa jest kolejną prezentacją regionów Małopolski prowadzoną przez WBP w Krakowie z cyklu "Małe ojczyzny".

Na kilkudziesięciu planszach i w gablotach, ukazano szereg oryginalnych eksponatów charakterystycznych dla Ziemi Bocheńskiej. Wyeksponowano też pierwsze dokumenty (kopie) mówiące o Bochni, co jest szczególnie istotne, zważywszy iż nasze miasto otrzymało prawa miejskie 4 lata wcześniej niż Kraków. Liczne fotogramy prezentują piękno przyrody i architektoniczny urok zabytków bocheńszczyzny, a także osiągnięcia w zakresie edukacji i kultury, rekreacji i sportu. W gablotach wystawione są z kolei publikacje wydane przez poszczególne gminy oraz eksponaty (lipnickie palmy, rzeźby ludowego artysty z Siedlca czy wyroby garncarskie z Dębiny, sławiące walory turystyczne i dorobek kulturowy tychże. Nie można oprzeć się wrażeniu, gdy patrzy się na zebrany na wystawie dorobek piśmienniczy bocheńszczyzny, jak to troskliwi są gospodarze naszych małych ojczyzn, by zachować książkowe portrety swoich małych ojczyzn dla potomności. Pojawia się też spostrzeżenie — jakże bogaty jest nasz region, gdy można o nim tak wiele napisać. A tak przy okazji, czy jeszcze gdzieś poza półkami bibliotek, można te książki, przewodniki, broszury spotkać i zakupić? Największą powierzchnię wystawienniczą posiada Uzdrowisko Kopalnia Soli, stosownie zresztą do jej osobliwości i funkcji jaką pełni w naszym regionie, ta ekspozycja rzuca się w oczy. Została ona bardzo atrakcyjnie i z wielką starannością ukazana, słusznie, przecież to "Skarbiec Sarmacji". Dobrze byłoby sprawdzić ilu nowych turystów przejdzie chodnikami kopalni zachęconych tą prezentacją? Swoje wyroby wystawił też Stalprodukt S.A., są też plansze - wizytówki Urzędu Miasta Bochnia, Starostwa Powiatowego w Bochni i wszystkie jego Gminy. Nie zabrakło i samodzielnej ekspozycji współorganizatora wystawy - naszej Biblioteki. Swój dorobek prezentuje też Muzeum im. St. Fischera i Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Wędrówka od planszy do planszy, od gabloty do gabloty, staje się jakby wędrówką przez bocheńskie pejzaże, wypełnione obrazami przyrody, zabytkową architekturą, dziełami sztuki, osiągnięciami współczesności. Dla krakowian Ziemia Bocheńska stanowi zachęcający i kuszący obszar dla turystycznego poznawania, to przecież tak blisko, po sąsiedzku. Do zobaczenia! Wystawa została opracowana staraniem zespołu własnego WBP przy wydatnej pomocy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni (scenariusz i eksponaty) oraz wszystkich wyżej wymienionych. Wystawa czynna będzie jeszcze do 30 kwietnia br., a więc jest jeszcze sporo czasu, by tę atrakcyjną, pouczającą i starannie przygotowaną ekspozycję, a przede wszystkim bliską nam sercu zobaczyć. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków, ul. Rajska 1 I p.

R. P.