Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-06-09 04:42:24 przez system

X Muza

Polska kinematografia rodziła się w warunkach szczególnych, a zarazem trudnych- w okresie, kiedy to Polski nie było na mapach Europy. Jednak najważniejszą przeszkodą dla rozwoju tej Muzy było brak środków finansowych oraz szerszego zainteresowania filmem.

Pierwsze pokazy "żywych fotografii" na ziemiach polskich odbyły się już w roku 1896 (w Europie — w 1895 r.). Pierwsze stałe kino powstało w 1899 roku w Łodzi. W 1908 roku zrealizowany został i wszedł na ekrany pierwszy w pełni fabularny film polski-komedyjka według scenariusza, w reżyserii i ze zdjęciami Józefa Meyera- "Antoś po raz pierwszy w Warszawie" z udziałem najpopularniejszego wówczas polskiego komika Antoniego Gertnera.
Film polski związany jest mocno zarówno z narodowym dorobkiem literackim, jak i z aktualnym życiem, losami i świadomością Polaków. Stąd przez długie lata żywotność tematyki wojennej, stąd sięganie nieraz do przeszłości, stąd przede wszystkim odzwierciedlenie i szukanie prawdy o współczesności.
Książką, zawierającą prekursorskie na skalę światową myśli dotyczące istoty i roli filmu była ,,X Muza" Karola Irzykowskiego, która nie straciła na aktualności po dzień dzisiejszy, chociaż ukazała się w roku 1924.

Na temat kina, jako najbardziej masowej ze sztuk na świecie na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rajbrocie w środę 3 czerwca dla młodzieży gimnazjalnej w ramach realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej odbyła się prelekcją na temat ,,Kino nie istnieje", którą przeprowadził Pan Jerzy Świtek z Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek ze Skrzyszowa, który został zaproszony przez Marię Plewa. Młodzież zbogaciła swoją wiedzę na temat kina i rozwoju X Muzy, wielkości rocznej produkcji w kraju i za granicą, zasobów filmowych na świecie, statystyki widowni, zysków rozpowszechniania oraz globalnego zasięgu dystrybucji. Atrakcją dla słuchaczy niewątpliwie była prezentacja taśmy filmowej jako nieruchomych obrazów na celuloidzie. Młodzież miała możliwość odpowiedzi na pytanie; jak to się dzieje, że na ekranie obrazy "ożywiają"?
Całemu przedsięwzięciu przyglądała się dyrektor szkoły Anita Kucia. Na zakończenie spotkania młodzież gimnazjalna serdecznie podziękowała Panu Jerzemu za nietypową lekcję biblioteczną. Słowa podziękowania skierowano również na ręce miłego gościa dla Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie Małgorzacie Chwistek, która wyraziła aprobatę przeprowadzenia prelekcji przez jej pracownika w Zespole Szkół w Rajbrocie.