Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2010-02-18 10:16:17 przez system

XV Gminny Przegląd Grup Cygańskich

W ostatnią niedzielę karnawału 14 lutego w Wiejskim Domu Ludowym w Lipnicy Górnej spotkały się "Zespoły Cygańskieę z terenu gminy Lipnica Murowana, aby zaprezentować stare obrzędy związane z zapustami. Ten ginący i niespotykany już gdzie indziej zwyczaj związany jest z ostatnimi dniami karnawału. Przed laty - w tym czasie grupy przebierańców wędrowały od domu do domu z wróżbami, tańcami i przyśpiewkami.

W przeglądzie wzięło udział 7 grup — w tym 2 grupy dziecięce, 2 grupy młodzieżowe oraz 3 grupy dorosłe. Piękny program zaprezentowały grupy śpiewacze — Młodzieżowa Grupa Cygańska z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej oraz "Raj" z Rajbrotu. Olbrzymią fantazją z kolei wykazały się grupy z Lipnicy Górnej — których przedstawienia przybrały formę teatralną.

Jury sędziowskie, w skład którego weszli przedstawiciele Kabaretu "Jagodziorze", Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej, oraz Gminnego Domu Kultury - po burzliwych obradach postanowiło przyznać 3 równorzędne pierwsze miejsca w kategorii grup dorosłych, oraz wyróżnienia dla grup dziecięcych i młodzieżowych - za ich zaangażowanie, cygańską fantazję oraz wkład w kultywowanie lokalnej tradycji.

Na uczestników przeglądu czekały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe dla grup dorosłych i młodzieżowych, natomiast dla grup dziecięcych paczki ze słodyczami.

Zmagania Grup Cygańskich obserwowała ponad 150 osób, wśród której znaleźli się m.in. Starosta Bocheński Jacek Pająk, radni powiatowi: Katarzyna Korta, Robert Roj oraz Wójt Gminy Lipnica Murowana Tadeusz Klimek.

W związku ze zbliżającą się piąta rocznicą śmierci Henryka Cyganika — młodzież z zespołu Szkół w Lipnicy murowanej, pod opieką pani Agnieszki Pałki przygotowała okolicznościowy program artystyczny przybliżający postać zmarłego barda.

Spotkanie grup cygańskich zostało zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Lipnicy Górnej, przy współpracy Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.

Dla zgromadzonych widzów po zakończeniu przeglądu zorganizowana została zabawa zapustna, którą poprowadził DJ Robertus.