Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-10-08 03:03:53 przez system

Zakony a UB - promocja nowej książki w bibliotece

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zaprasza we wtorek 13 października na spotkanie z ks. dr hab. Józefem Mareckim i promocję jego najnowszej książki "Zakony pod presją bezpieki".

Ks. dr hab. Józef Marecki jest historykiem i archiwistą, profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki na Wydziale Historii Kościoła. Dorobek naukowy Księdza Profesora, którego zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności historii Kościoła w powojennej Polsce, jest także ściśle związany z jego pracą w Instytucie Pamięci Narodowej (oddział w Krakowie). Swojej naukowej pasji daje świadectwo podejmując również inicjatywy wydawnicze jako redaktor biuletynu "Archiva Ecclesiastica" oraz serii "Textus et Studia". Jest autorem kilkunastu książek, m.in.: "Leksykon godeł zakonnych, Zakony męskie w Polsce. Słownik", "Zakony żeńskie w Polsce. Słownik", "Dzieje zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej" i współautorem m.in.: "Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich", "W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich".

Książka "Zakony pod presją bezpieki. Aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1944—1975", której promocja odbędzie się podczas spotkania, stanowi pierwszą monografię ukazującą represje komunistyczne wobec zgromadzeń zakonnych w województwie krakowskim. Ukazuje losy wspólnot i ludzi Kościoła w latach dla niego najtrudniejszych i jasno nakreśla formy konfrontacji systemu totalitarnego z jego najwrażliwszą tkanką jaką stanowią te szczególne wspólnoty życia konsekrowanego. Problematyka książki uświadamia, w jak niewielkim stopniu badania nad sytuacją Kościoła Katolickiego w Polsce po 1945 roku znajdują swój wyraz w dorobku naukowym historyków i szerzej pojętej refleksji humanistycznej. Równocześnie dostrzegalne jest wzrastające zainteresowanie tym zakresem tematycznym, wzrost ilości publikacji i inicjatyw naukowych z tym związanych.
Miłośnicy historii regionalnej odnajdą w tej publikacji wiele informacji dotyczących Bochni i Bocheńszczyzny.

Spotkanie odbędzie się w sali klubu Biblioteki, ul. Mickiewicza 5, o godz. 18.00.