Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-01-05 13:22:08 przez system

Zasoby bocheńskiej biblioteki w pełni skatalogowane

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zakończyła realizację projektu „Podniesienie standardu funkcjonowania Biblioteki poprzez zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego” w ramach programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

W 2012 roku Biblioteka została beneficjentem specjalnego programu Instytutu Książki, zainicjowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pod hasłem „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Swoją nazwą program nawiązywał do obchodzonego w 2012 roku, zgodnie z uchwałą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego. Zasadniczym założeniem i celem programu stało się dążenie do podniesienie standardu usług bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy, umożliwiający czytelnikom szeroki dostęp do Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.

Chcąc wykorzystać tę szansę opracowano projekt pod hasłem „Podniesienie standardu funkcjonowania Biblioteki poprzez zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego”, uzyskując wsparcie finansowe na działania modernizacyjne w tym zakresie. Dzięki uczestnictwu w programie i pozyskanym środkom finansowym zakupiono dziesięć komputerów wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie, dla bibliotekarzy i czytelników, oraz urządzenie wielofunkcyjne, spełniające zadania drukarki, skanera i kserokopiarki. Komputery trafiły do Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni, Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Filii Nr 1, Filii Nr 3, Filii Nr 4 i Filii Nr 6. Urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone zostało dla potrzeb czytelników w czytelni głównej. Po dwóch latach intensywnej pracy uzupełniono bazy danych i wprowadzono do bibliotecznego systemu informatycznego wszystkie zbioru udostępniane czytelnikom: nowości oraz pozycje, które były zinwentaryzowane uprzednio metodami tradycyjnymi.

Z kompletnych baz danych, obejmujących wszystkie zbiory biblioteki głównej i filii zainteresowani mogą korzystać poprzez elektroniczny katalog on-line, dostępny w internetowym serwisie Biblioteki pod adresem www.biblioteka-bochnia.pl We wszystkich działach Biblioteki Głównej oraz Filii Nr 1 uruchomiono już elektroniczne wypożyczanie zbiorów. W pozostałych filiach będzie ono systematycznie wprowadzane: od stycznia 2015 r. w Filii Nr 6, a w następnych miesiącach w Filii Nr 3 i Filii Nr 4.

O szansę uczestnictwa w programie bibliotekarze starali się z myślą czytelnikach, by poprawić im zakres i komfort dostępu do informacji naukowej i zbiorów Biblioteki. - Pragniemy, by to, co udało się nam osiągnąć sprzyjało świadomemu i intensywnemu uczestnictwu w szeroko rozumianej kulturze i ułatwiało wszystkim nieustanną edukację – podkreśla dyrektor Biblioteki Dorota Rzepka.