Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-09-18 11:02:38 przez system

Zostań stypendystą trzeciej edycji Funduszu im. Piotra Kołodzieja

Fundusz stypendialny im. Piotra Kołodzieja jest częścią działań statutowych Stowarzyszenia RAZEM Łatwiej. Został powołany dla upamiętnienia tragicznie zmarłego skarbnika stowarzyszenia – Piotra Kołodzieja.Fundusz przyznaje stypendia uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, którego absolwentem był Piotr. Stowarzyszenie chce w ten sposób doceniać zaangażowanie uczniów I LO w działania społeczne i charytatywne.

Kto może ubiegać się o stypendium:
- Uczeń II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
- Średnia ocen za poprzedni rok szkolny nie niższa niż 4.0 lub udokumentowane szczególne osiągnięcia.
Stypendium zostało przyzna już dwa razy. Otrzymali je Izabela (2016) i Kacper (2017).Środki zgromadzone w ramach Funduszu pochodzą od prywatnych darczyńców, którzy chcą upamiętnić Piotra.Na stronie FunduszPiotraKolodzieja.pl do pobrania są regulamin Funduszu i formularz wniosku o stypendium. Termin składania wniosków I edycji Funduszu upływa z dniem 30.09.2018 (decyduje data stempla pocztowego).

Linki:
www.FunduszPiotraKolodzieja.pl
www.StowarzyszenieRazemLatwiej.pl
www.facebook.com/robimydobro
www.instagram.com/razemlatwiej