Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-09-17 01:16:31 przez system

Złoty jubileusz Muzeum

Bocheńskie Muzeum im. Stanisława Fischera w sobotę 26 wrzesnia obchodzic będzie jubileusz 50-lecia swej działalności. Złote gody to piękna okazja do zaprezentowania osiągnięć tej jakże zasłużonej dla utrwalania tożsamości miasta instytucji.

Pół wieku działalności bocheńskiego Mueum dowodzi istotnego znaczenia tej instytucji w mieście tak bardzo historycznym, jakim jest Bochnia. Na tę działalność składają się liczne przedsięwzięcia kształtujące lokalną więź i tożsamość, a także wytrwałe odtwarzanie i przybliżanie przeszłości oraz tradycji miasta i regionu. Muzeum, dzień po dniu, buduje obraz ojczyzny najbliższej — miejsca nie tylko pięknych, głęboko zapadających w serce i pamięć krajobrazów, ale również przesyconego bogatą historią, a historia tej ziemi stanowi ważny i trwały fundament naszych dziejów ojczystych. Służą temu wystawy, wydawnictwa i działalność oświatowo-cdukacyjna.

To wszystko nie mogłoby zaistnieć bez dzieła fundatora i pierwszego kustosza Muzeum Stanisława Fischera, licznego grona jego ofiarnych uczniów, przyjaciół, współpracowników i wielu ludzi dobrej woli, jak również bez pracy późniejszych zasłużonych kierowników tej instytucji - Pawła Morawskiego, Teresy Gustab-Skorusa i Marii Płanetowej, wspieranych przez kilka pokoleń pracowników muzeum, dobrze rozumiejących podstawową misję tej ważnej instytucji kultury. Dzięki nim ocalono i pozyskano do zbiorów imponującą liczbę zabytków, prezentowanych dziś w różnorodnych formach.

Jednak Muzeum nie mogłoby wypełniać swoich statutowych zobowiązań bez życzliwości i wsparcia władz samorządowych Bochni oraz, nade wszystko, bez publiczności muzealnej zawsze żywo reagującej na przedstawianą ofertę programową placówki. Bardzo istotne są także kontakty z licznymi muzeami w kraju i za granicą — z Kieżmarku, Lewoczy, Bardejowa, Starej Lubowni i Bad Salzdetfurth, które umożliwiają bezcenną, ożywczą wymianę kulturalną.

Program jubileuszu:
- Jan Flasza Czym dla Bochni jest Muzeum? - refleksja jubileuszowa
- Wystąpienia zaproszonych gosci
- Powrót Konrada - recital janusza Grzesza, inspirowany literaturą i malarstwem z muzealnej galerii
- Prezentacja wystawy jubileuszowej 50/50 przez jej autorów