Kategoria: Polska daleka i bliska - Paweł Wieciech Blog
Opublikowano: 2021-01-16 15:41:29 przez Czas2012

Elbląg "ma to coś"

To co najbardziej uderza turystę pierwszy raz odwiedzającego Elbląg to oryginalna, unikatowa, bardzo ciekawa architektura kamienic Starego Miasta. Po zniszczeniach II wojny światowej odbudowano je w nowym stylu lecz mocno nawiązującym do dawnego. Spowodowało to, że nowy styl elbląskiej Starówki stał się jej charakterystyczną wizytówką, którą trudno pomylić z jakimś innym miejscem.

Elbląg to jedno z najstarszych miast Polski. Jak większość miast Pomorza czy Śląska panowanie nad nim przechodziło z rąk do rąk w różnych okresach historii. Śledząc historię tego miasta napotkać można takie zagadnienia jak osada Truso, św. Wojciech, misja chrystianizacyjna, Prusy, Hanza, zakon Krzyżacki, Związek Pruski, zdobycie zamku krzyżackiego przez mieszczan, hołd mieszkańców królowi Jagielle. Elbląg oficjalnie stał się miastem polskim od roku 1466. Wcześniej zarządzali nim Krzyżacy. Pod polską administracją miasto otrzymało od królów polskich liczne przywileje i stało się ważnym portem morskim, a szesnaste stulecie nazywane jest złotym wiekiem Elbląga - zwłaszcza panowanie Zygmunta II Augusta i rządy Stefana Batorego, kiedy wodowano tu pierwszy polski galeon “Smok”, a król podczas wojny z Gdańskiem skierował tu cały handel morski. Jednak wojny jakie później przetoczyły się przez te tereny w XVI i XVII w. spowodowały jego upadek, szczególnie poprzez nawiedzające je zarazy, grabieże czy kontrybucje.

Po I rozbiorze Polski w 1772 roku Elbląg znów przeszedł pod panowanie państwa pruskiego. Znalazł się wówczas na szlaku kolejowym, a jego historia w XIX w. wskazuje na ożywienie. Powstał Kanał Elbląski i liczne zakłady, m.in. browar, fabryka cygar, fabryka lokomotyw i samochodów, a także stocznia mająca dla miasta szczególnie ważne znaczenie. W Elblągu budowano m.in. torpedowce, łodzie podwodne i lokomotywy.

Miasto wróciło do Polski po zakończeniu II wojny. Wskutek działań wojennych Elbląg poważnie ucierpiał, został zniszczony w około 65 proc. Zabytkowe kamieniczki Starego Miasta legły w gruzach, a inne mocno uszkodzone zdecydowano się rozebrać. Po zniszczeniach wojny miasto zostało zasiedlone głównie przez przesiedleńców.

Elbląg, liczący obecnie 124 tys. mieszkańców, położony jest w pobliżu Zalewu Wiślanego. Usytuowany jest 60 km od Gdańska, 50 km od granicy polsko-rosyjskiej. Obecnie miasto jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym, akademickim i kulturalnym. Jest także portem morskim i atrakcyjną bazą wypadową dla turystów. Szczególnie zwraca na siebie uwagę architektura kamienic centrum miasta oraz wnętrze i piękne ołtarze katedry św. Mikołaja. Jak powtarzają liczni komentatorzy turystyczni: Elbląg „ma to coś”, a elbląska starówka jest jedną z ciekawszych w Polsce

Foto: Paweł Wieciech

Elbląg