Kategoria: Polska daleka i bliska - Paweł Wieciech Blog
Opublikowano: 2021-01-21 16:17:45 przez Czas2012

UNESCO uznało fundację Mikołaja Zebrzydowskiego

Kalwaria Zebrzydowska jest znanym i jednym z najważniejszych w całej Polsce ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego. Znajduje się tu sanktuarium pasyjno-maryjne oo. Bernardynów. W 1999 r. Ośrodek jako manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII wieku został, jako jedyna kalwaria na świecie, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Początki sanktuarium sięgają 1602 roku. Wóczas właściciel okolicznych dóbr Mikołaj Zebrzydowski ufundował klasztor wraz z zespołem kaplic stanowiących Drogi Męki Pańskiej. Kompleks klasztorny powstał na wzgórzu Żarek. Znajdują się tu 42 kaplice i kościoły dróżek, tworzące spójne założenie. Ideą przewodnią jest odwzorowanie ostatniej drogi Chrystusa - Droga Pojmania i Droga Krzyżowa. Co roku odbywają się tu w okresie Wielkiego Tygodnia niezwykle barwne misteria pasyjne. Kaplice zaprojektował Flamandczyk Paweł Baudarth. Najstarsza z nich to Ratusz Piłata (1605 r.), a uważana za najpiękniejszą to kaplica Domu Matki Bożej, wzniesiona na planie rozwiniętego kwiatu róży.

Cennym zabytkiem jest Bazylika Matki Boskiej Anielskiej, w której znajduje się kaplica i obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Wzniesiona w stylu manieryzmu niderlandzkiego jest celem dla tysięcy pielgrzymów z Polski i świata.

Kalwaryjskie sanktuarium jest nieodzownie związane z osobą Jana Pawła II, który odwiedzał to miejsce kilkukrotnie. Jako papież Jan Paweł II był tu dwa razy. Jest także Honorowym Obywatelem miasta.

Foto: Paweł Wieciech

Kalwaria Zebrzydowska