Kategoria: Polska daleka i bliska - Paweł Wieciech Blog
Opublikowano: 2020-11-22 20:26:11 przez Czas2012

Wyspa pierwszych Piastów

Ostrów Lednicki to największa z pięciu wysp na jeziorze Lednica. Wyspa jest jednym z najważniejszych miejsc historii Polski. Znajduje się tu Muzeum Pierwszych Piastów i jest Pomnikiem Historii. Za Mieszka I i Bolesława Chrobrego Gród piastowski na Ostrowie Lednickim, obok Poznania i Gniezna, był jednym z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych.

Zachowały się tu pozostałości wałów obronnych dochodzące do wysokości 8 metrów w najwyższym miejscu oraz do wysokości 2,5 metra relikty książęcego palatium, najstarszego w Polsce zespołu preromańskiej architektury pałacowo-sakralnej, jednej z pierwszej nekropolii książęcych na ziemiach polskich z basenami do chrztu i wolno stojącego kościoła cmentarnego z przed 966 r.

W miejscu istnienia przyczółka mostu zachodniego widoczne są dwa rzędy wbitych w dno jeziora pali. W północnej części wyspy stoi rekonstrukcja zagrody chłopskiej, nawiązującej do odkrytych na tym terenie pozostałości. W jednej z chat odtworzono jej wyposażenie, a w pobliżu zagrody wzniesiono piec do wypalania glinianych garnków. Wyspa znajduje się niespełna 40 km od Poznania.

Foto: Paweł Wieciech

Ostrów Lednicki