Kategoria: Przewodnik krajoznawczy
Opublikowano: 2012-03-09 18:24:22 przez system

Kościoły na Ziemi Bocheńskiej (III)

Urbanistyczny krajobraz Łapanowa ozdabiają dwie świątynie, starsza z początków XVI w. oraz współczesna, wzniesiona pod koniec XX w. przejmująca od wiekowej już świątyni wszelkie wydarzenia liturgiczne i posługę duszpasterską.

Łapanów - Kościół p.w. św. Bartłomieja
/media/data/upload/Turystyka-Historia/Krajobrazy Bochenszcz/Kul-Koscioly III/0.jpgPierwszego kościoła w Łapanowie nie znamy , pochodził zapewne z czasów powołania w Łapanowie parafii, o czym wspominają raporty świętopietrza (początek XIV w.). Kościół, który podziwiać możemy do dzisiaj, stanął w Łapanowie w roku 1529 w panującym jeszcze podówczas stylu gotyckim i konstrukcji zrębowej. Ten zabytkowy kościół jest trójnawowy, przedzielony symbolicznie słupami (dwie z nich, kręcone kolumny przy prezbiterium). Prezbiterium w stosunku do nawy jest zwężone, oddzielone belką tęczy, na której stoją figury z Grupy Ukrzyżowania. W roku 1614 nastąpiła pierwsza przebudowa kościoła, obniżono wtedy dach oraz dobudowano kaplicę z kopulastym dachem.

Zmienił się równocześnie wewnętrzny wystrój kościoła na współczesny temu okresowi. W świątyni przetrwało jednakże wiele cennego wyposażenia z okresu jego budowy. Z XVI w. pochodzi późnogotycki posąg Zmartwychwstałego Chrystusa, rzeźba w drewnie. Mniej więcej o wiek wcześniejsza jest natomiast gotycka, kamienna chrzcielnica w formie kielichowej z dekoracją architektoniczną.

Główny ołtarz w kościele, późnobarokowy (1873 r.) jest prawdopodobnie dziełem snycerza i rzeźbiarza Piotra Korneckiego z Gdowa, w nim obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Obrazy znajdujące się w ołtarzach bocznych wykonane zostały w technice malarstwa tablicowego.

Na zewnątrz kościoła znajduje się wykonane przez miejscowych kamieniarzy epitafium ówczesnego właściciela Łapanowa Marcina Łapki, towarzysza husarskiego (zmarłego w 1652 r.). Przedstawiono go w postaci klęczącej, jest tu też drugie epitafium (w ramie) z samą inskrypcją z roku 1666. Wewnątrz kościoła znajduje się otoczony wielką czcią obraz Matki Boskiej Gromnicznej, wykonany został w stylu ludowym. W XVIII w. wzniesiono obok kościoła wolno stojącą dzwonnicę, typu słupowego z nadwieszoną izbicą i gontowym dachem namiotowym. Kolejna renowacja, a zarazem przebudowa łapanowskiego kościoła miała miejsce pod koniec XIX w., wówczas go poszerzono; w tym kształcie przetrwał do dnia dzisiejszego. Kościół z zewnątrz jest szalowany deskami, z dachów kaplicy i korpusu kościoła pokrytych gontami wznoszą się wieżyczki barokowe zwieńczone krzyżami. Kościół położony jest na wysokim w tym miejscu brzegu Stradomki, a otacza go krąg lip drobnolistnych, które wraz z modrzewiami i robinią są uznane za pomnik przyrody. Obecnie skończył się kolejny, tym razem kompleksowy remont kościoła przywracający mu niegdysiejszy stan.

Kościół p.w. Redemptor Hominis
/media/data/upload/Turystyka-Historia/Krajobrazy Bochenszcz/Kul-Koscioly III/4.jpgPostępujący proces niszczenia substancji starego kościoła oraz niemożność pomieszczenia w nim wszystkich wiernych skłoniła parafian do podjęcia trudu wzniesienia nowego kościoła. Wybudowano go w latach 1977 - 1986, zaś konsekrację wraz z wezwaniem Chrystusa Odkupiciela Człowieka otrzymał w 2001 r. Przestronna nawa zakończona jest ołtarzem zdobionym mozaiką ze sceną Zmartwychwstania Pańskiego, na jej tle wznosi się krzyż z postacią Chrystusa. Charakterystycznym elementem wystroju kościoła Redemptor Hominis są witraże okienne z postaciami polskich świętych i błogosławionych. Przed wejściem do kościoła wznosi się ustawiona wraz z budową samej świątyni otwarta dzwonnica, ukształtowana w formę wieży.

Tarnawa - kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
/media/user/images/upload/Turystyka-Historia/Krajobrazy Bochenszcz/Kul-Koscioly III/13.jpgPierwszy tarnawski kościół, jak mało który obrósł legendarnymi podaniami. Pojawia się więc w legendzie diabeł chcący go zburzyć ogromnym głazem, dowiedzieć się też można z ludowych gawęd, iż powstał on za skarby zabrane czarownicy przez jednego z Lubomirskich, dawnych właścicieli wsi.

Informację, iż w Tarnawie jest kościół poznać możemy z dzieł Jana Długosza, wspomniał on pod rokiem 1440 istnienie w Tarnawie kościoła. W kronikach parafialnych zapisano natomiast konsekrację kościoła i nadanie mu patrocinium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, było to w roku 1628. Jeden z ówczesnych właścicieli wsi i kilkunastu innych w okolicy był niejaki Joachim Lubomirski, wyznawca kalwinizmu. W 1560 r. przekształcił on budynek kościoła na zbór kalwiński. Jego płaskorzeźbiony wizerunek zajmuje płytę nagrobną umieszczoną na wewnętrznej ścianie kościoła (przeniesiona z poprzedniego kościoła). Ponowne przywrócenie do funkcji kościoła katolickiego nastąpiło w 1583 r. Tenże kościół dożył swego czasu pod koniec wieku XVIII, toteż w roku 1803 w jego miejsce stanął nowy, wymurowany z kamienia.

Niewielki kościół w typie budowli barokowej, jest obiektem jednonawowym zakończonym wielobocznym prezbiterium. Obraz w ołtarzu głównym prezentuje scenę wręczania różańca św. Dominikowi, obok klęczy też św. Klara. Zabytkowym obiektem w kościele jest także kamienna chrzcielnica, pozostałość po starym kościele. W obejściu kościoła zakreślonego metalowym ogrodzeniem znajduje się arkadowa dzwonnica z trzema dzwonami.

c.d.n.
Czesław Anioł