Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-06-11 17:08:36 przez system

100-lecie AGH

W dniach 14-15 czerwca społeczność Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie świętować będzie 100-lecie powołania Akademii Górniczej.

W 1912 r. grupa wybitnych inżynierów i działaczy górniczych pod przewodnictwem Jana Zarańskiego rozpoczęła formalne zabiegi o zgodę na powołanie w Krakowie wyższej uczelni kształcącej inżynierów górnictwa. 31 maja 1913 r. cesarz Franciszek Józef zatwierdził utworzenie wyższej szkoły górniczej w Krakowie, wydając rozporządzenie o następującej treści (skierowane do Ministra Robót Publicznych w Wiedniu dr. Ottokara Trnka): „Zatwierdzam utworzenie wyższej szkoły górniczej w Krakowie
i upoważniam Pana do wydawania dalszych potrzebnych ku temu zarządzeń”. Powołało Komitet Organizacyjny Akademii Górniczej, którego przewodniczącym został profesor Józef Morozewicz.

Wybuch wojny w 1914 r. uniemożliwił jednak rozpoczęcie pierwszego roku akademickiego nowo utworzonej uczelni. 21 marca 1915 r. urzędnik Magistratu, prawdopodobnie porządkując dokumenty, dopisał w rogu kartki na jednym z dokumentów: „Wskutek wybuchu wojny nie otwarto akademii górniczej, cała sprawa odroczona do spokojnych czasów”. Nastąpiło to dopiero po ponad sześciu latach od momentu powołania uczelni: 20 października 1919 r. Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski dokonał otwarcia Akademii Górniczej.

Obecnie Akademia Górniczo-Hutnicza jest największą uczelnią techniczną w kraju: na 16 wydziałach, w ramach 54 kierunków studiów (ponad 200 specjalności), kształci ponad 39 000 studentów i zatrudnia prawie 4 200 pracowników (w tym niemal 2 000 naukowców). Od początku funkcjonowania uczelni jej mury opuściło ponad 160 000 inżynierów.

Uroczyste obchody rozpoczną się piątkowym posiedzeniem Senatu AGH (godz. 11, Aula Główna, bud. A-0). W programie Senatu przewidziano m.in. wręczenie nagród „Skrzydła AGH” dla wybitnych absolwentów, prelekcję przypominającą początki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz dyskusję na temat planów rozwoju AGH w najbliższych latach i wpływu absolwentów uczelni na rozwój gospodarki. Od godz. 16 zaplanowane są spotkania absolwentów na wydziałach, zaś o godz. 19 rozpocznie się wielka Biesiada Absolwentów AGH.

Atrakcje czekają również na studentów – o godz. 20 w Klubie Studio odbędzie się koncert zespołu „Audiofeels”.
Sobota będzie dniem plenerowym – o godz. 10 na placu przed Biblioteką Główną rozpocznie się Wielki Piknik „Spotkajmy się w AGH”.
W programie przewidziano m.in. zwiedzanie najciekawszych laboratoriów wszystkich wydziałów uczelni, koncert Orkiestry Reprezentacyjnej AGH, występ Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” czy pokaz bolidu AGH Racing.

Na gości – studentów, pracowników, absolwentów oraz mieszkańców Krakowa i nie tylko – czekać będzie także wiele stoisk gastronomicznych.