Kategoria: Region
Opublikowano: 2018-10-03 21:21:18 przez system

116 mln zł z MSWiA dla Małopolski

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński w ramach podziału środków przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego kolejne promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W Rusocicach (gm. Czernichów) promesę z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Krzysztofa Kozłowskiego odebrał starosta krakowski Wojciech Pałka. W wydarzeniu uczestniczył również wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– MSWiA na wniosek pana wojewody Piotra Ćwika przekazało od początku roku do województwa małopolskiego ponad 116 mln zł. To są te pieniądze, które służą mieszkańcom regionu i województwa małopolskiego. Z tych pieniędzy sukcesywnie naprawiane są drogi oraz mosty. (...) Rząd RP chce współpracować z samorządami, chce być dobrym partnerem samorządowców oraz tego, co się dzieje w Polsce lokalnej w poszczególnych gminach i powiatach – powiedział sekretarz stanu w MSWiA Krzysztof Kozłowski.

– Kolejna dobra wiadomość dla Małopolski i Małopolan. Minister spraw wewnętrznych administracji Joachim Brudziński przyznał kolejne promesy na odbudowę infrastruktury komunalnej. Lista zadań, które zostaną zrealizowane, to tak naprawdę lista potrzeb – lista inwestycji, które są ważne z perspektywy mieszkańców. Szkody powstałe wskutek klęsk żywiołowych mogą wszak być różnorodne. Przede wszystkim mamy więc remonty dróg gminnych i powiatowych, ale też remonty ujęć wody pitnej czy odbudowę nawierzchni boiska szkolnego. Przekazane środki pozwolą odbudować to, co zniszczył żywioł, a tym samym poprawią standardy życia mieszkańców. Ale o tych potrzebach nie wiedzielibyśmy, gdyby nie informacje od wójtów, burmistrzów czy starostów. Dlatego tak bardzo nam zależy na dobrej współpracy z samorządami, a sprawę usuwania skutków klęsk żywiołowych traktujemy priorytetowo, o czym świadczy ta kolejna transza promes – podkreślił wojewoda Piotr Ćwik.

Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymały w dniu 21 września 2018 r. promesy ogółem na kwotę 7 100 000,00 zł, w tym:
- gminy: 3 870 000,00 zł,
- powiaty: 3 230 000,00 zł.

Promesy przyznano 14 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 10 gminom oraz 4 powiatom na realizację łącznie 30 zadań, w tym:- gminy: 22 zadania (remont dróg gminnych, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont ujęcia wody pitnej powierzchniowej),- powiaty: 8 zadań (remont dróg powiatowych, remont chodnika).
Aktualne podsumowanie 2018 r.Łącznie w 2018 r. promesy (tzw. powodziowe) przyznano 101 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 89 gminom oraz 12 powiatom na realizację łącznie 398 zadań, w tym:- gminy: 351 zadań (odbudowa/remont dróg gminnych, odbudowa/remont mostów, odbudowa kładki, odbudowa/remont przepustów, remont placu w centrum miasta, remont boiska sportowego, odbudowa nawierzchni boiska sportowego, remont ujęcia wody pitnej powierzchniowej),- powiaty: 47 zadań (odbudowa/remont mostów, remont przepustów, odbudowa/remont dróg powiatowych, remont chodnika).
W ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2018 r. dla jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, zostały przyrzeczone środki w łącznej kwocie 116 384 770,00 zł, w tym:

  • gminom: 83 600 000,00 zł,
  • powiatom: 32 784 770,00 zł.

Oprócz tego w 2018 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał małopolskim samorządom promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.
25 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało środki w łącznej wysokości 21 813 000,00 zł na dofinansowanie 32 zadań, w tym:
- 15 gmin otrzymało środki w łącznej wysokości 13 488 000,00 zł, na dofinansowanie 17 zadań (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych, właściwych prac związanych ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),
- 9 powiatów otrzymało środki w łącznej wysokości 8 245 000,00 zł, na dofinansowanie 14 zadań (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych, właściwych prac związanych ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),
- Samorząd Województwa Małopolskiego otrzymał środki (promesę) w wysokości 80 000,00 zł, na dofinansowanie 1 zadania (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej).
Ogółem w 2018 r. 110 jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego otrzymało środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w łącznej wysokości 138 197 770,00 zł na dofinansowanie 430 zadań.