Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-06-15 14:14:13 przez system

15 czerwca: powietrze nad Krakowem w granicach normy

W środę (15 czerwca), wg prognozy jakości powietrza IMGW dla Krakowa, nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu dobowej normy stężenia pyłu PM10.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00 (8:00 dla stacji ALEJE i NH BULWAROWA), zarejestrowany na stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie Krakowa wyniósł 30 mg/m 3 .
Dopuszczalna norma dobowa to 50 mg/m3.

Stan zanieczyszczenia powietrza ozonem w dniu 15 czerwca br.:
OZON (O3):
W godzinach nocnych ośmiogodzinna średnia krocząca zanieczyszczenia powietrza ozonem malała. Można spodziewać się wzrostu poziomu w godzinach popołudniowych. Zachęcamy do monitorowania sytuacji, na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie:
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-
pomiarowe/automatyczne/parametr/o3/stacje/146/dzienny/15.06.2016

W przypadku stwierdzenia przekroczenia poziomu dopuszczalnego, zaleca się ograniczenie przebywania na powietrzu, szczególnie przez dzieci, osoby starsze i chore na astmę, a takżeograniczenie czasu uprawiania sportów i ćwiczeń na otwartym powietrzu – zwłaszcza w godzinach 11.00 – 16.00.
Poziom dopuszczalny substancji (03) w powietrzu wynosi 120 μg/m3 mierzonej wg 8 godzinnej średniej kroczącej.