Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-11-10 08:19:03 przez system

15 nowych Polaków

15 osób ma odebrać w środę 11 listopada z rąk wojewody małopolskiego akty nadania polskiego obywatelstwa. Wśród nowych polskich obywateli są osoby pochodzące m.in. z Armenii, Izraela, Ukrainy i Iranu.

14 osób uzyskało obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP, natomiast 1 osoba - na mocy decyzji wojewody małopolskiego.
Wśród osób, którym Stanisław Kracik wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego znaleźli się m.in. Witalij Mychajlenko - solista Opery Krakowskiej, Avishay Ederi - artysta z Izraela, i Julio Felix Alberto Malaga Malaga, którego hobby jest promocja kultury Ameryki Południowej w Polsce.

Witalij Mychajlenko urodził się w Drohobyczu na Ukrainie. Jest altowiolistą - solistą w Operze Krakowskiej. Ukończył Lwowskie Wyższe Konserwatorium, w roku 1990 został zatrudniony w orkiestrze Capella Cracoviensis, a w roku 1996 - w Operze Krakowskiej.

Avishay Ederi pochodzi z Izraela. Organizował tam m.in. spotkania poświęcone twórczości Tadeusza Kantora i Stanisława Wyspiańskiego, a w ramach Roku Polski w Izraelu tłumaczył też polskie utwory na język hebrajski. Ukończył studia w Szkole Teatru Awangardowego w Jerozolimie, a później pracował w Operze Narodowej w Tel Awiwie. Następnie studiował na Wydziale Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, a obecnie wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Julio Felix Alberto Malaga Malaga pochodzi z Peru. Do Polski przyjechał w roku 1991 i zawodowo zajmuje się tworzeniem makiet i modeli architektonicznych. Poza pracą, bardzo intensywnie zaangażował się w promocję kultury Ameryki Południowej: organizuje spotkania w szkołach, domach kultury i na uczelniach. W roku 2006 brał udział w polskiej wyprawie naukowej do Peru.

Prezydent może nadać obywatelstwo polskie cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce od co najmniej 5 lat. Prezydent może również nadać obywatelstwo z pominięciem tego warunku, biorąc pod uwagę szczególną sytuację osobistą cudzoziemca (np. polskie pochodzenie, rodzina repatrianta). W Polsce nadanie obywatelstwa obojgu rodzicom wiąże się z nadaniem obywatelstwa ich dzieciom. Nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły 16 rok życia następuje jedynie za ich zgodą.

Wojewoda wydaje decyzję o przyznaniu obywatelstwa cudzoziemcowi, który jest małżonkiem obywatela polskiego od co najmniej 3 lat i posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub osobie, która ma zezwolenie na pobyt stały w Polsce od co najmniej 5 lat i nie posiada żadnego obywatelstwa.
W Małopolsce obywatelstwo polskie najczęściej uzyskują obywatele: Ukrainy, Rosji i Białorusi.

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej Prezydent Rzeczypospolitej nadał obywatelstwo polskie 346 cudzoziemcom mieszkającym w województwie małopolskim. W ubiegłym roku 51 cudzoziemcom, w tym roku - 85 cudzoziemcom.

Wojewoda Małopolski w ciągu 5 lat wręczył decyzje o nabyciu obywatelstwa polskiego 105 cudzoziemcom, w roku ubiegłym 44, w tym roku - 30 osobom.