Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-07-04 18:44:56 przez system

157 wniosków o abolicję w Małopolsce

2 lipca minął termin składania wniosków o abolicję. W Małopolsce do tej pory wnioski złożyło 157 cudzoziemców. Wojewoda małopolski wydał 39 pozytywnych decyzji. Całkowita liczba cudzoziemców, którzy uzyskali abolicję, znana będzie za parę miesięcy, kiedy do urzędu spłyną już także dokumenty przesłane pocztą (liczy się data stempla pocztowego) i rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski.

Abolicja rozpoczęła się 2 stycznia tego roku. W całej Polsce złożonych zostało 8377 wniosków, z czego najwięcej w województwie mazowieckim: 6496.

W Małopolsce o abolicję najczęściej starali się obywatele Ukrainy (38), Bangladeszu (39), Armenii i Wietnamu (po 15). W całej Polsce najwięcej wniosków złożyli Wietnamczycy, Ukraińcy i Pakistańczycy.

Wojewoda małopolski wydał do tej pory 39 decyzji pozytywnych. W całej Polsce wydano ich 2326. W Małopolsce nie wydano żadnej decyzji negatywnej, 2 wnioski przekazano do innych wojewodów, 10 spraw umorzono.

Cudzoziemcy, którzy złożyli wnioski, do czasu wydania ostatecznej decyzji przebywają w Polsce legalnie. Wraz z pozytywną decyzją abolicyjną cudzoziemcy otrzymują zezwolenie na zamieszkanie na dwa lata. W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł pracować w naszym kraju (na podstawie umowy o pracę ) bez zezwolenia. W przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych, (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) - zezwolenie na pracę będzie wymagane.