Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-03-13 16:29:49 przez system

186 mln na odbudowę dróg i mostów

Małopolsce przyznano ponad 186 mln zł na odbudowę po powodziach, które nawiedziły nasz region w ostatnich latach. Dzięki tym środkom samorządy będą mogły wyremontować drogi, mosty i budynki komunalne.

  • Małopolskie samorządy świetnie przygotowały dokumentację do inwestycji - podkreślił Stanisław Rakoczy, wiceminister spraw wewnętrznych, który wraz z Jerzym Millerem, wojewodą małopolskim wręczył promesy samorządowcom. – Liczę, że dzięki tym funduszom uda się naprawić zniszczenia popowodziowe i unowocześnić infrastrukturę. Jerzy Miller uczulił samorządy, by sprawnie – tak jak w poprzednich latach - przeprowadzali przetargi i realizowali inwestycje.

Pieniądze trafią do 157 samorządów (143 gmin, 13 powiatów oraz do samorządu województwa małopolskiego). Największe dofinansowanie, bo 16 mln zł otrzyma samorząd województwa małopolskiego. Na duże kwoty mogą liczyć także gminy: Borzęcin (7 mln zł), Jabłonka (3,5 mln zł), Jodłownik (4,2 mln zł), Kraków (6 mln zł), Krynica Zdrój (2,6 mln zł), Łapanów (3,1 mln zł), miasto Nowy Sącz (6,5 mln zł), Piwniczna Zdrój (2 mln zł), Radgoszcz (3,5 mln zł), Wieliczka (2,2 mln zł), oraz powiaty: bocheński (6 mln zł), brzeski (2 mln zł), gorlicki (2 mln zł), krakowski (3 mln zł).

Pieniądze na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Samorządy otrzymają dotacje po wyłonieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z wojewodą małopolskim, dlatego samorządy powinny jak najszybciej przystąpić do procedur przetargowych. Samorządy muszą przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na odbudowę tych obiektów, które zostały uwzględnione wcześniej w protokołach komisji wojewody ds. weryfikowania szacunków strat w infrastrukturze komunalnej.

Lista samorządów, które otrzymały promesy na odbudowę infrastruktury komunalnej, znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakładka dla samorządów).