Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-11-18 04:08:56 przez system

33 hektary dla lotniska w Balicach

Minister Skarbu Państwa wyraził zgodę na przekazanie w formie darowizny nieruchomości w Balicach województwu małopolskiemu. Nieruchomości te są potrzebne Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu w Balicach do rozbudowy lotniska.

Wojewoda, jako przedstawiciel Skarbu Państwa przekaże około 33 ha w Balicach województwu małopolskiemu. Na przekazanie ziemi przez wojewodę niezbędna była zgoda ministra skarbu. Władze województwa muszą z kolei przekazać nieruchomości Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu albo w formie nieodpłatnego użyczenia albo płatnej dzierżawy.

Władze portu lotniczego planują budowę terminala, drogi kołowania dla samolotów, a także płyty postojowej. Umowa darowizny będzie zawarta między wojewodą małopolskim a Zarządem Województwa Małopolskiego w najbliższym czasie. Wcześniej Zarząd Województwa musi uzyskać zgodę sejmiku na przyjęcie darowizny.