Kategoria: Region
Published at: 2012-08-26 12:33:51 przez system

42 małopolskie szkoły w programie „Cyfrowa Szkoła”

<html />

W rozpoczynającym się roku szkolnym rusza pilotażowy program „Cyfrowa Szkoła”. W ramach rządowego projektu 402 szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają dofinansowanie o łącznej wysokości 43 818 844 zł na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego, w tym dla 42 szkół z województwa małopolskiego biorących udział w „Cyfrowej Szkole” przeznaczono 4 576 000 zł.

Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji młodzieży. Integralnym elementem „Cyfrowej Szkoły” są także szkolenia dla nauczycieli, przygotowujące ich do wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w klasie oraz „e-podręczniki”, czyli specjalne zaprojektowane elektroniczne książki. Dzięki temu, że będą one dostępne na wolnych licencjach, każdy będzie mógł je bezpłatnie kopiować, wykorzystywać czy drukować.

Celem pilotażowego programu Cyfrowa Szkoła jest wprowadzenie do polskich szkół nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale przede wszystkim innowacyjnych metod nauki z jego wykorzystaniem. Kluczowym narzędziem dla uczniów i nauczycieli biorących udział w programie będą e-podręczniki, opracowane w podlegającym MEN Ośrodku Rozwoju Edukacji. Nad stworzeniem e-podręczników będą pracowali eksperci z uczelni wyższych, w tym Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. „E-podręcznik będzie nowoczesny, cyfrowy i multimedialny. Będzie jak gra komputerowa – wciągający, interaktywny, motywujący. Ale nie będą to tylko gry - wiedza zawarta w tradycyjnych podręcznikach będzie wzbogacona o filmy HD, obrazy interaktywne i ćwiczenia. Wiele będzie odniesień międzyprzedmiotowych, pracy projektowej i ciekawostek." – mówi Krzysztof Wojewodzic, koordynator projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”.

Dzięki temu, że e-podręczniki będą dostępne na wolnych licencjach, czyli wejdą w skład coraz bardziej popularnych na całym świecie Otwartych Zasobów Edukacyjnych, będą transparentne i umożliwią wyrównanie szans edukacyjnych. Ich tworzenie jest rekomendowane m.in. przez UNESCO oraz sygnatariuszy podpisanej w czerwcu br. Deklaracji Paryskiej. Odpowiadają nie tylko na potrzeby nauczycieli i uczniów, ale także rodziców, którzy z roku na rok wydają coraz więcej pieniędzy na wyprawki szkolne dla swoich dzieci. „Uważamy, że materiały edukacyjne, stworzone za publiczne pieniądze, powinny być nieodpłatnie dostępne wszystkim zainteresowanym” mówi Paulina Klimek z Ministerstwa Edukacji Narodowej i dodaje „Jesteśmy przekonani, że e-podręczniki, które umożliwią każdemu uczniowi swobodny i darmowy dostęp do treści edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie, będą stanowiły doskonałe uzupełnienie dostępnej obecnie na rynku bogatej oferty edukacyjnej przygotowanej przez komercyjnych wydawców.”

Zgodnie z założeniami „Cyfrowej Szkoły” do 2015 r. powstanie 18 e-podręczników do 14 różnych przedmiotów. Będą one przeznaczone do użytku w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oprócz tego projekt zakłada stworzenie aż 2 500 zasobów edukacyjnych, stanowiących uzupełnienie e-podręczników. Powstanie e-podręczników będzie możliwe dzięki środkom UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i na jego realizację przeznaczono 45 mln zł.

E-podręcznik – co to jest?

• W ramach projektu „e-podręczniki do kształcenia ogólnego” (będącego częścią pilotażowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła”) powstanie 18 e-podręczników do 14 przedmiotów oraz 2500 materiałów będących uzupełnieniem podręczników.
E-podręczniki będą przeznaczone do wykorzystania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
• Wszystkie e-podręczniki powstaną do 2015r.;
• E-podręcznik to więcej niż elementarz do czytania na ekranie komputera. To innowacyjny multimedialny podręcznik, wciągający i interaktywny. Oprócz tekstu będzie zawierał filmy, interaktywne obrazy i ćwiczenia. Dzięki temu, że e-podręcznik będzie ciekawszy i bardziej motywujący, przyczyni się do lepszego przyswajania wiedzy przez dzieci;
• Za stworzenie podręczników odpowiedzialny jest podległy MEN Ośrodek Rozwoju Edukacji. Nad stworzeniem e-podręczników będą pracowały uczelnie wyższe, w tym Politechnika Łódzka, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z ekspertami;
• E-podręcznik nie będzie obowiązkowy, będzie stanowił uzupełnienie istniejącej na rynku oferty podręczników przygotowanych przez komercyjnych wydawców edukacyjnych. Nauczyciele mogą zdecydować się na wykorzystywanie e-podręcznika także obok tradycyjnego papierowego wydawnictwa;
• E-podręczniki będą dostępne poprzez specjalną stronę internetową i będą działać także w trybie offline. E-podręczniki są zaprojektowane tak, żeby działały bez problemu na wszystkich typach urządzeń - tabletach, netbookach, notebookach, komputerach stacjonarnych, a nawet smartfonach;
• E-podręczniki i towarzyszące im materiały stanowią tzw. Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE), które dostępne są na wolnych licencjach. Oznacza to, że są darmowe i dostępne dla wszystkich, którzy chcą się z nich uczyć, a także dowolnie je modyfikować i wykorzystywać;
• Stosowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych jest rekomendowane przez Radę Europy jako metoda zwalczania wykluczenia i wyrównywania szans edukacyjnych. Ich tworzenie zalecane jest także przez UNESCO, które w 22.06.2012r. podczas Kongresu Otwartych Zasobów Edukacyjnych w Paryżu, przyjęło Deklarację Paryską – strategiczny dokument, który ma pomóc rządom w tworzeniu polityki edukacyjnej opartej na otwartości. Polski projekt „Cyfrowa Szkoła” wpisuje się w tę politykę, co potwierdził m.in. przewodniczący Komisji Europejskiej, w odpowiedzi na list polskich wydawców edukacyjnych w lipcu br.;
• E-podręczniki coraz szerzej wykorzystywane są na całym świecie. Podobne do „Cyfrowej Szkoły” projekty pilotażowe przeprowadzono m.in. we Francji, Islandii i Grecji, a na większą skalę z e-podręczników uczą się regularnie dzieci w Kalifornii, amerykańskim stanie o populacji porównywalnej z Polską;
• E-podręczniki zostaną przetestowane przez 402 szkoły zlokalizowane w całej Polsce, które uczestniczą w pilotażowym programie „Cyfrowa Szkoła”. Projekt zakłada uprzednie przeszkolenie nauczycieli do nauczania z wykorzystaniem e-podręczników.