Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-10-13 11:45:20 przez system

45 uczniów otrzyma stypendia z Fundacji abp. Ablewicza

Czterdziestu pięciu uczniów otrzyma stypendia od diecezjalnej Fundacji im. abpa Jerzego Ablewicza. Ich wręczenie odbędzie się w sobotę, 15 października w Tarnowie. Będzie to kolejna grupa młodych zdolnych ludzi z rodzin mniej zamożnych. Fundacja będzie aktualnie wspierać w sumie ok. dziewięćdziesięciu stypendystów.

- Zainteresowanie stypendiami było bardzo duże. Otrzymaliśmy ok. dwustu podań. Pod uwagę braliśmy wyniki w nauce, dochody w rodzinie a także szczególne sytuacje, jak choroba czy sieroctwo - mówi ks. dr Tomasz Lelito, sekretarz Fundacji.

Młodzież gimnazjalna będzie otrzymywać co miesiąc 250 zł, a ze szkół ponadgimnazjalnych 300 zł. Pomoc będzie wypłacana przez dziesięć miesięcy nauki.

Stypendyści mogą przeznaczyć pieniądze na zakup pomocy naukowych, dojazdy do szkoły, udział w różnych kursach oraz na potrzeby socjalne i zdrowotne. Młodzieży dedykowany jest także program wychowawczy i formacyjny, który ma na celu poznanie patrona - arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

- Jeżeli uczniowie zostaną naszymi stypendystami w klasie pierwszej gimnazjum i spełnią kryteria w kolejnych latach, to pomoc mogą otrzymać nawet do matury - dodaje ks. Lelito.

Fundacja może wspierać młodzież dzięki funduszom przekazywanym przez indywidualnych ofiarodawców. Są to kapłani i świeccy, którzy regularnie przeznaczają na ten cel określone kwoty. Pieniądze pochodzą też z ofiar składanych podczas udzielania sakramentu bierzmowania oraz Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej.

Fundacja im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza – biskupa tarnowskiego w latach 1962-1990, została utworzona w 1993 r. Pierwsze stypendia zostały przyznane w roku szkolnym 1998/1999. Pomoc trafiła wówczas do 54 osób.

Wręczenie stypendiów odbędzie się w sobotę, 15 października br. Spotkanie rozpocznie o godzinie 10.00, Mszą św. w katedrze pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego.

Następnie będzie miało miejsce w Auli Jana Pawła II przy katedrze wręczenie certyfikatów potwierdzających przyznanie stypendiów dla nowych uczniów oraz spotkanie formacyjne dla wszystkich stypendystów.