Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-09-19 16:45:59 przez system

6 tys. zł czeka na szczególnie uzdolnionych uczniów

Do 4 października w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium w ramach szóstej edycji „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. W ramach tegorocznego naboru wniosków stypendium w wysokości 6.000,00 zł może otrzymać blisko 500 uzdolnionych uczniów i uczennic małopolskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Od 9 września do 4 października w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie (II piętro, pokój 202) w godzinach od 8.00 do 16.00 przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium w ramach szóstej edycji „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” - projektu realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego.

W przeprowadzonych dotychczas pięciu naborach wniosków przyznano łącznie 2251 stypendiów. W ramach tegorocznego naboru wniosków stypendium w wysokości 6.000,00 zł może otrzymać blisko 500 uzdolnionych uczniów i uczennic małopolskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Wniosek pobrany ze strony internetowej www.stypendia.mcp.malopolska.pl należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny uzyskanego w 2012 roku oraz dokumentami potwierdzającymi szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów. Dokumenty można przesłać również kurierem lub pocztą, przy czym nie będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przed lub po terminie naboru.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów, wzór wniosku o przyznanie stypendium oraz wzory dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem znajdą Państwo na stronie internetowej projektu www.stypendia.mcp.malopolska.pl

Wszelkich informacji na temat wypełniania wniosku oraz niezbędnych dokumentów udzielają pracownicy Zespołu ds. Stypendiów MCP pod numerami telefonów: /12/ 376-91-61, /12/ 376-91-64 oraz /12/ 376-91-66, pod adresem e-mail: info.uczen@mcp.malopolska.pl lub w trakcie konsultacji w siedzibie MCP przy ul. Jasnogórskiej 11, II piętro pok. 202.