Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-07-30 15:29:11 przez system

75-lecie powrotu benedyktynów do Tyńca

W 2014 roku najstarszy, istniejący klasztor w Polsce obchodzi kolejną okrągłą rocznicę założenia. Z tej okazji 30 lipca, w 75. rocznicę powrotu benedyktynów na wzgórze tynieckie otwarta została wystawa „Tyniec w malarstwie i rycinie".
l

Mnisi przybyli na wzgórze tynieckie w 1044 roku, tworząc w pobliżu Krakowa jeden z najważniejszych ośrodków benedyktyńskich w Polsce. Zmuszeni do opuszczenia opactwa w 1816 roku, powrócili na wzgórze w 1939 roku.

W trudnej przedwojennej rzeczywistości mnisi zastali klasztor w ruinie. Dużym wysiłkiem i przy wsparciu wielu ludzi dobrej woli opactwo stopniowo podnosiło się z ruin, a proces jego odbudowy zakończył się raptem 6 lat temu.

Jak czytamy w najnowszej historii opactwa tynieckiego: Spośród różnych możliwości nowej fundacji powracała wciąż myśl o powrocie do Tyńca, który wyróżniał się swą długowiekową historią. Pierwszym przyczółkiem fundacji był, otwarty w 1936 r. w Rabce, dom św. Benedykta, przy którym prowadzono internat dla młodzieży gimnazjalnej.

Po trzech latach zabiegów ostatecznie zapadła decyzja o przeniesieniu się do Tyńca. Stało się to możliwe dzięki zgodzie biskupa krakowskiego, księcia Adama Sapiehy. W lipcu 1939 r. grupka mnichów przeprowadziła się z Rabki do Tyńca. Oficjalny powrót i przejęcie klasztoru miało miejsce 30 lipca t.r.

Dziś, chcąc przybliżyć mieszkańcom Krakowa i turystom, historię opactwa i jego znaczenie na przestrzeni wieków, benedyktyni zapraszają na wydarzenia zaplanowane w ramach obchodów 75-lecia ich powrotu do Tyńca.

Podczas dzisiejszego (30 lipca) wernisażu wystawy zaprezentowane zostaną obrazy i grafik przedstawiające historyczne widoki Tyńca. Ponadto odbędzie się koncert scholi benedyktynów tynieckich.

W ramach tegorocznych uroczystości czekają nas jeszcze:

9 października 2014 – rocznica konsekracji kościoła gotyckiego - Wernisaż wystawy ekslibrisów tworzonych co 5 lat specjalnie na kolejne okrągłe rocznice opactwa tynieckiego.

Listopad 2014 – uroczyste przywrócenie do kościoła elementów barokowego wyposażenia: 2 medaliony wraz z podtrzymującymi je alegoriami oraz figury apostołów Piotra i Pawła z chóru muzycznego.

Bieżące informacje o wydarzeniach na stronie: www.tyniec.benedyktyni.pl