Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-08-19 12:53:41 przez system

763 małopolskie podstawówki chcą mieć kąciki i place zabaw

Komisje powołane przez wojewodę małopolskiego cały czas pracują nad oceną wniosków przysłanych przez szkoły w ramach programu ?Radosna szkoła?. W Małopolsce o dofinansowanie o łącznej wysokości 13,7 mln złotych starają się w sumie 763 szkoły podstawowe.

W ramach rządowego programu "Radosna szkoła" szkoły podstawowe mogą otrzymać dofinansowanie do budowy placów zabaw oraz do zakupu pomocy dydaktycznych (np. piłek, torów przeszkód, klocków) do kącików zabaw w budynkach.

Szkoły najpierw kierowały wnioski do swoich organów prowadzących (głównie samorządów), a te z kolei przesyłały zbiorcze aplikacje do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od gmin, powiatów i osób fizycznych otrzymaliśmy w sumie 162 wnioski. Obejmowały one 763 szkoły podstawowe.

W ramach programu szkoły mogą tworzyć place zabaw lub kupić pomoce dydaktyczne do kącików zabaw w budynkach. Większość małopolskich placówek planuje zakup pomocy dydaktycznych, zdecydowanie mniej szkół chce budować place zabaw, a niektórzy dyrektorzy starają się o obydwie rzeczy.
W sumie Małopolska wystąpiła o ponad 13,7 mln złotych w tym ponad 6 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły oraz ponad 7 mln zł na utworzenie szkolnych placów zabaw.

Wojewoda przesłał wniosek o dofinansowanie dla małopolskich szkół do ministra edukacji narodowej, który zwróci się do ministra finansów z prośbą o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Na razie nie wiemy, na jaką kwotę może liczyć Małopolska. O tym, które szkoły otrzymają dofinansowanie, zadecydują komisje, w skład których wchodzą m.in. przedstawiciele urzędu wojewódzkiego i kuratorium oświaty. Komisje już pracują, oceniając wnioski pod względem merytorycznym. Zgodnie z założeniami programu pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania otrzymają placówki, które, już we wrześniu przyjmą sześciolatków do szkół. Do 15 października wojewoda ma czas na przekazanie szkołom środków finansowych.
Dla wszystkich województw w 2009 roku na realizację programu rząd planuje przeznaczyć 40 mln. zł.

Przypomnijmy:
Rządowy program "Radosna szkoła" realizowany będzie w latach 2009-2014. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach. Koszt całego programu wyniesie prawie 2,5 mld. zł., z czego ponad 1,2 mld. zł. pochodzić będzie z budżetu państwa, a ponad 1,1 mld. zł. z budżetu gmin.

W ramach programu o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły (np. do świetlic) oraz na wyposażenie uczniowskiego placu zabaw mogą starać się szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.

Miejsca zabawy, zgodnie z założeniami programu, powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych np. w piłki, materace, tory przeszkód i klocki. Wyposażenie świetlic powinno również spełniać funkcję edukacyjną, umożliwiającą uczniom rozwijanie własnych zainteresowań. Ta część projektu będzie w 100 procentach finansowana z budżetu państwa. Każda szkoła, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3 może otrzymać pomoc w wysokości 6 tys. zł. (do 69 uczniów) lub 12 tys. zł. (od 70 uczniów).

Budowa lub modernizacja placów zabaw będzie natomiast w połowie dofinansowywana z budżetu państwa, a w połowie przez samorządy. Place powinny być przystosowane do prowadzenia różnych zajęć ruchowych z najmłodszymi uczniami oraz wyposażone w drabinki, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe oraz huśtawki. W tym przypadku pomoc z budżetu państwa, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3, wyniesie ponad 63 tys. zł. (do 69 uczniów) lub ponad 115 tys. zł. (od 70 uczniów).

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie <http://www.men.gov.pl/>.