Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-12-08 15:11:23 przez system

Abp Marek Jędraszewski nowym metropolitą krakowskim

Arcybiskup Marek Jędraszewski został nowym metropolitą krakowskim. Dotychczas pełnił funkcję metropolity łódzkiego.

Jednocześnie 8 grudnia papież Franciszek przyjął rezygnację księdza kardynała Stanisława Dziwisza z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. W latach 1967–1973 studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W 1973 roku przyjął święcenia kapłańskie, w 1974 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu na podstawie pracy „Problematyka osoby w filozofii Gabriela Marcela” (promotor: ks. prof. Ludwik Wciórka). W latach 1973–1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.

W 1975 roku abp Antoni Baraniak skierował ks. Marka Jędraszewskiego na studia specjalistyczne, które odbył na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W czerwcu 1977 roku uzyskał licencjat z filozofii, natomiast 20 grudnia 1979 roku obronił pracę doktorską „Le relazioni inter soggettive nella filosofia di Levinas” (promotor: prof. Simon Decloux SJ). Po powrocie do Polski, w latach 1980–1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w latach 1980–1987 prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a w latach 1987–1996 redaktorem, od 1990 redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”. W 1991 roku habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a w 1996 roku otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

17 maja 1997 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał z rąk arcybiskupa Juliusza Paetza. 11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do archikatedry łódzkiej odbył się 8 września 2012 roku, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski jest od 2014 roku zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W Konferencji Episkopatu Polski pełni ponadto następujące funkcje – jest członkiem: Rady Stałej KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.

Od 30 września 2012 roku jest przewodniczącym Komisji ds. katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), a 30 listopada 2013 roku papież Franciszek włączył go na okres pięciu lat do grona członków Kongregacji Wychowania Katolickiego.