Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-07-17 15:52:58 przez system

Achinger za Grada

<html />

Po wygaśnięciu mandatu parlamentarnego posła Aleksandra Grada jego miejsce w Sejmie zajmie 54-letnia prawniczka z Wieliczki - Elżbieta Achinger. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku osiągnęła ona łączną liczbę 9273 głosów.

Elżbieta Achinger urodziła się w Wieliczce, tam też ukończyła szkołę podstawową i średnią.W 1979 roku została absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego a następnie przez wiele lat pracowała w sądzie wojewódzkim w Krakowie.

Obecna posłanka była również przedsiębiorcą - w 1991 roku wzpółzakładała firmę produkcyjno - handlową "REGIS" a następnie pełniła funkcję Pełnomocnika Zarządu ds.Systemów Zarządzania Jakością.W 2004 roku wstąpiła do Platformy Obywatelskiej. W wyborach samorządowych 2010 roku z terenu naszego okręgu wyborczego uzyskała mandat radnej Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Elżbieta Achinger jest bardzo aktywna na wielu polach. Dała się poznać jako założyciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku (m. in. w Wieliczce i Kłaju), jest także prezesem znanego i cenionego Stowarzyszenia Muzycznego Camerata z Wieliczki. Wydaje również poczytną gazetę samorządową - "Życie Wieliczki i Powiatu", redaguje także portal internetowy o tej samej nazwie.