Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-06-18 13:30:39 przez system

AGH: otwarcie Centrum Ceramiki

19 czerwca o godz. 12:00 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się uroczyste otwarcie kolejnej dużej inwestycji AGH – nowego budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budynek miało miejsce 24 września 2010 roku. Koszt zakończonej inwestycji to ponad 33 mln zł, zaś jego powierzchnia użytkowa wynosi 5 660 m. kw. W Centrum Ceramiki, zlokalizowanym przy ul. Akademickiej (pomiędzy akademikiem „Alfa”
i budynkiem B-6), znajdują się dwie duże sale wykładowe, sześć pokoi seminaryjnych, 35 laboratoriów i pracowni naukowo-dydaktycznych oraz pracownie dla doktorantów, dziekanat, pokoje dla samorządu studenckiego
i pomieszczenia socjalne. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W programie uroczystości znajduje się m.in. zwiedzanie nowego obiektu (w tym części laboratoriów), a także wykład inauguracyjny, który wygłosi wybitny polski naukowiec, jeden z twórców dyscypliny naukowej inżynieria materiałowa, prof. Roman Pampuch.
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki współtworzy dziewięć katedr,
w których zatrudnionych jest łącznie 164 pracowników, w tym: 26 profesorów, 16 doktorów habilitowanych, 106 doktorów oraz 16 pracowników ze stopniem magistra lub inżyniera. Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułów profesorskich
w dziedzinie nauk technicznych i nauk chemicznych. Wydział IMiC jest jedyną
w Polsce i jedną z niewielu w Europie jednostką naukowo-badawczą zajmującą się kompleksowo materiałami ceramicznymi. Studenci kształcą się tutaj na następujących kierunkach: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, chemia budowlana oraz ceramika.