Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-11-20 13:40:57 przez system

AGH płaci na dzieci i uruchamia żłobki

Do 25 listopada studenci oraz doktoranci Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie mogą składać wnioski o przyznanie stypendium z tytułu posiadania dziecka.

Jednorazowe stypendium w wysokości 1 tys. zł dla studentów posiadających dzieci zostało uruchomione w AGH przy okazji realizacji ministerialnego programu „Maluch na uczelni”, ale jest odrębną inicjatywą uczelni. Decyzja
o utworzeniu dodatkowego stypendium został poprzedzona badaniami ankietowymi, które uczelnia przeprowadziła wśród studentów kilka miesięcy temu. Badania miały na celu przede wszystkim określenie ilu studentów ma dzieci, jaka forma pomocy i wsparcia ze strony uczelni najbardziej ich interesuje, a także jaką pomoc (z innych źródeł) otrzymują w tym momencie. Wyniki badań pokazały, że najbardziej oczekiwaną formą pomocy dla studentów jest wsparcie finansowe, np. w formie stypendium.

Pieniądze wypłacane studentom-rodzicom będą pochodzić z Własnego Funduszu Stypendialnego AGH. O wsparcie mogą ubiegać się studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także doktoranci. Pomoc finansowa przyznawana będzie studentom, których dziecko w dniu złożenia wniosku nie ukończyło sześciu lat. Wysokość stypendium jest równa dla wszystkich i niezależna od dochodu w rodzinie i uzyskiwanej przez studenta czy doktoranta innej pomocy materialnej na AGH. Termin składania wniosków upływa 25 listopada. W przypadku gdy dziecko urodzi się po tym terminie, wniosek można złożyć w dowolnym czasie.

Szczegółowe informacje na temat regulaminu przyznawania stypendium można znaleźć na stronie: www.dss.agh.edu.pl/files/Zarz.45.pdf

Dodatkowo w ramach akcji „Maluch na uczelni” Akademia Górniczo-Hutnicza uruchomiła trzy żłobki. W trakcie wakacji trwały prace adaptacyjne oraz przystosowywanie pomieszczeń dla potrzeb najmłodszych. Pierwszy żłobek uruchomiony został na Miasteczku Studenckim AGH przy ul. Tokarskiego (30 miejsc). Pierwszeństwo w zapisach mieli rodzice, którzy mieszkają na terenie Miasteczka. Dwie pozostałe placówki znajdują się przy ulicy Siewnej (19 miejsc) oraz Przybyszewskiego (30 miejsc). Wszystkie trzy żłobki uruchomiono 1 października, a większość miejsc zapełniła się w ciągu pierwszych tygodni funkcjonowania placówek.