Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-07-02 19:54:09 przez eb

AGH w Krakowie w czołówce Rankingu Perspektyw

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła piąte miejsce w zestawieniu ogólnym uczelni oraz drugie miejsce w kategorii uczelni technicznych.

W kategoriach „Potencjał naukowy” oraz „Warunki kształcenia”, AGH uplasowała się na I miejscu wśród uczelni technicznych.
W Rankingu Kierunków Studiów kierunki Fizyka Techniczna, Górnictwo i Geologia oraz Mechatronika zajęły I miejsce. W aktualnej ofercie kształcenia AGH kierunek Górnictwo i Geologia prowadzony jest pod innymi nazwami i z rozszerzonym programem na następujących wydziałach: Inżyniera Górnicza (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami), Geologia Stosowana (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) oraz Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu).

W tegorocznym zestawieniu oceniono ponad 71 kierunków studiów. AGH znalazła się na czołowych pozycjach w następujących kategoriach:

Na miejscu II znalazły się kierunki:
• Elektronika i Telekomunikacja
• Elektrotechnika
• Energetyka
• Mechanika i budowa maszyn
• Informatyka
• Inżynieria Biomedyczna
• Inżynieria materiałowa
• Zarządzanie i inżynieria produkcji

Na miejscu III uplasowały się następujące kierunki studiów:
• Geodezja i Kartografia
• Inżynieria Środowiska
• Technologia chemiczna

Na miejscu IV znalazł się kierunek:
• Automatyka i Robotyka

Ranking Szkół Wyższych Perspektyw, powstający od 21 lat, uznawany jest za najważniejsze polskie zestawienie uczelni. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.