Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-03-18 19:40:29 przez system

AGH wysoko w rankingu

<html />

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uplasowała się w czołówce rankingu szkół wyższych opublikowanego dziś przez tygodnik „Wprost”.

W zestawieniu uczelni wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców, AGH zajęła trzecie miejsce (za politechnikami z Warszawy i Wrocławia). Tygodnik „Wprost” przygotował zestawienie 50 szkół wyższych na podstawie opinii 500 największych, pod względem przychodów, firm w Polsce (pod uwagę brane były przychody firmy uzyskane w 2011 roku). Osoby biorące udział w badaniu wskazywały pięć najbardziej cenionych kierunków studiów, a także pięć uczelni, których absolwenci są najchętniej widziani wśród kandydatów do pracy. W pierwszej dziesiątce znalazły się również Politechnika Śląska, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, a także Politechniki Gdańska, Łódzka oraz Krakowska.

Autorzy sondażu wyodrębnili także czternaście najpopularniejszych grup kierunków studiów. Miejsca Akademii w tych zestawieniach prezentują się następująco:

• „energetyka, elektroenergetyka, sieci i systemy energetyczne” oraz „górnictwo i geologia” AGH zajęła pierwsze miejsce,

• „mechanika, budowa maszyn, automatyka, robotyka” oraz „elektronika, elektrotechnika” drugie miejsce,

• „ekonomika transportu i logistyka”, „zarządzanie i inżynieria produkcji” oraz „informatyka i telekomunikacja” trzecie miejsce,

• „inżynieria i ochrona środowiska” oraz „chemia” czwarte miejsce.

Więcej informacji na temat zestawienia znajdą Państwo w dzisiejszym wydaniu „Wprost” lub pod adresem:

www.wprost.pl/ar/392170/Ranking-szkol-wyzszych/