Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-10-18 11:36:48 przez system

Aktywna pomoc dla bezrobotnych

<html />

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie realizuje projekt pod nazwą „My się zmiany nie boimy”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie województwa małopolskiego i/lub pracująca na terenie województwa małopolskiego, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Realizacja projektu obejmuje udzielenie kompleksowego wsparcia dla uczestników projektu, w tym: warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych, szkolenia / kursy zawodowe, stypendia i staże, pomoc w znalezieniu nowej pracy, przygotowanie i założenie działalności gospodarczej (wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na założenie działalności gospodarczej w wysokości 40 000 zł na osobę oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe)

Rekrutacje do projektu „My się zmiany nie boimy” prowadzona jest od 16 do 29 października w Biurze Projektu przy ul. Wałowej 2 (I piętro) w Tarnowie.

Szczegóły na temat rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.fundacjatarnowskiego.pl w zakładce projektu „My się zmiany nie boimy”

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu: Biuro Projektów Fundacji im. Jana Tarnowskiego w Tarnowie, ul Wałowa 2, 33-100 Tarnów, tel./fax 14 656 28 00, 655 69 86