Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-11-03 21:27:18 przez system

Armia przyjmuje w swoje szeregi

21 listopada od godz. 10.00, w bazie 5 Batalionu Dowodzenia z siedzibą w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2, zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej.

Wychodząc naprzeciw ochotnikom, wyrażającym akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej, będącym żołnierzami rezerwy(odbyta służba wojskowa), przedstawiciele dowódców następujących jednostek wojskowych:
10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa,
34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania,
12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina,
25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego,
11 Pułku Artylerii z Węgorzewa,
oceniając predyspozycje, posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje oraz sprawność fizyczną, dokonają selekcji ochotników na wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.

Skierowani na kwalifikacje powinni ze sobą posiadać:
- książeczkę wojskową,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w sprawdzianie sprawności fizycznej,
- zaświadczenia/świadectwa o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych (np. prawo jazdy kat C, kat C+E, uprawnienia ratownika medycznego, itp.),
- ubiór sportowy, stosowny do warunków atmosferycznych,
- skierowanie na kwalifikację z macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Preferowani będą kandydaci do 35 roku życia z nadanym przydziałem kryzysowym, którzy odbyli co najmniej jedno rotacyjne ćwiczenie wojskowe.

Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do czynnej służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel.: 261 13 45 52.