Kategoria: Region
Opublikowano: 2018-11-26 23:11:53 przez system

Balice przed rozbudową i modernizacją

Kraków Airport 2036 – nowe kierunki rozwoju portu lotniczego

Znany jest już zakres zatwierdzonego Planu Generalnego Lotniska Kraków/Balice, który wyznacza kierunki rozwoju portu lotniczego w ciągu najbliższych dwudziestu lat. Wartość przewidywanych inwestycji wyniesie ok. 1mld zł. Zadania zaplanowane do 2036 roku, uwzględniają rozwój siatki połączeń i ruchu lotniczego w Polsce. Dzięki temu pracę znajdzie aż 10 tysięcy osób – informuje Urząd Województwa Małopolskiego.

Realizacja zadań opisanych w zatwierdzonym Planie Generalnym lotniska została podzielona na etapy i jest spójna z wdrożoną Strategią grupy kapitałowej spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. Dzięki temu w ciągu najbliższych 20 lat Kraków Airport będzie nadal największym portem regionalnym w Polsce, a krakowskie lotnisko będzie dążyć do pełnienia roli lidera wśród europejskich portów regionalnych ze względu na najwyższą jakość obsługi pasażerów – czytamy w informacji.

Głównym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Planu generalnego jest budowa nowej drogi startowej. Będzie miała długość 2800 m i będzie wyposażona w infrastrukturę umożliwiającą wykonywanie operacji lotniczych w III CAT.

Rozbudowany zostanie terminal pasażerski. We wrześniu podpisano umowę z wykonawcą projektu. Projektant przedstawi trzy warianty koncepcji rozbudowy terminalu; po ich analizie podjęta zostanie decyzja o wyborze finalnego rozwiązania. Rozbudowa terminalu pociąga za sobą zmiany na płycie postojowej lotniska. Docelowo będzie tam ok. 35 stanowisk dla samolotów kodu C (obecnie są 22 takie stanowiska). Już w 2017 r. rozpoczął się remont najstarszej (południowo-zachodniej) części płaszczyzny postojowej samolotów, rozbudowywana jest również płaszczyzna w części północnej. Zadania realizowane są etapowo, tak by ograniczyć wpływ prowadzonego remontu na bieżącą obsługę statków powietrznych.

Zgodnie z Planem Generalnym zostanie zmieniona lokalizacja terminalu Cargo, będzie on zbudowany bezpośrednio przy obecnej DW 774. Poprawi to dojazd do niego zwłaszcza samochodom ciężarowym, które nie będą już włączać się w wewnętrzny układ komunikacyjny lotniska przy terminalu pasażerskim.

W listopadzie br. podpisano umowę na opracowanie koncepcji architektoniczno – funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy nowego terminala cargo. Projektant przedstawi trzy warianty koncepcji rozbudowy terminalu, a po ich analizie podjęta zostanie decyzja o wyborze finalnego rozwiązania na podstawie którego projektant opracuje pełno branżową dokumentację projektową.

Zgodnie z Planem generalnym ładunki cargo, jak do tej pory, będą obsługiwane głównie samolotami rejsowymi, a operacje cargo będą stanowiły niewielki odsetek lotów wykonywanych z krakowskiego lotniska.

Zgodnie z wynikami analizy przeprowadzonej przez Międzynarodową Radę Portów Lotniczych (ACI - Airports Council International), oddziaływanie lotnisk na gospodarkę w regionie można podzielić na cztery grupy: bezpośrednie, pośrednie (związane z działalnością firm na lotniskach), wzbudzone (wydatki i inwestycje osób, które czerpią przychód z działalności lotnisk) i katalityczne (wpływ na rozwój przedsiębiorstw i napływ inwestorów). Dzięki rozwojowi Kraków Airport do 2036 roku powstanie w regionie łącznie ponad 10 tysięcy dodatkowych miejsc pracy odzwierciedlających cztery wspomniane wymiary oddziaływania lotniska na rynek pracy.

Lotnisko regionalne, jakim jest Kraków Airport, to ważny element infrastruktury transportowej kraju. Wiele inwestycji wymaga współpracy i dialogu, a decyzje o ich realizacji leżą w kompetencjach różnych podmiotów i instytucji dlatego też rozwój krakowskiego lotniska uwzględniają strategie: Krakowa, Powiatu Krakowskiego, Województwa Małopolskiego oraz sąsiadujących z lotniskiem gmin – informuje Urząd Małopolski.