Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-08-05 19:04:33 przez system

Barbarzyńskie Tsunami w Muzeum Archeologicznym

W czwartek, 8 sierpnia, o godz. 13.00 w Muzeum Archeologicznym zostanie otwarta wystawa „Barbarzyńskie Tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”. Opisuje ona czas przejścia między końcem starożytności a początkiem wczesnego średniowiecza.

Wystawa przygotowana została przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy z kilkunastoma muzeami z całej Polski, w tym Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Ekspozycja jest podsumowaniem projektu badawczego realizowanego w ostatnich latach na Uniwersytecie Warszawskim przez grono polskich i europejskich badaczy. Zaprezentowano na niej materialne świadectwa zdarzeń, które miały miejsce około połowy I tysiąclecia po Chrystusie. Przekształciły one trwale oblicze kulturowe i etniczne znacznej części Europy, w tym terenów położonych w dorzeczu Odry i Wisły. Wystawa opisuje czas przejścia między końcem starożytności a początkiem wczesnego średniowiecza.

Wydarzenia te, nazwane okresem wędrówek ludów, zapoczątkował w roku 375 najazd Hunów, koczowników ze środkowej Azji. Spowodował trwające około 150 lat (od ostatniej ćwierci IV w do początków VI w.) przemieszczenia całych plemion. Ludy germańskie spowodowały upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego, na którego gruzach powstały nowe państwa, którymi władali królowie germańscy.

Znaczącą rolę w tych wydarzeniach odegrały germańskie plemiona, które wywędrowały z obszarów położonych między Odrą i Wisłą – Goci, Wandalowie, Herulowie, Gepidzi, Burgundowie. O tych plemionach i innych społecznościach, których obecność na ziemiach obecnej Polski poświadczają źródła archeologiczne, opowiada prezentowana wystawa. Zgromadzono na niej ponad pięćset najcenniejszych obiektów z kolekcji dwunastu polskich muzeów, w tym z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Prezentowane przedmioty pochodzą ze skarbów i bogatych, elitarnych pochówków. Są to m.in. elementy wyposażenia „grobu huńskiego” z Jakuszowic, znanego z podręczników historii, a przechowywanego w naszym Muzeum.

Zgromadzony na wystawie zestaw zabytków, obrazujący znaleziska z okresu wędrówek ludów z terenu Polski, nigdy do tej pory nie był wspólnie prezentowany. Warto wspomnieć, że tradycyjną ekspozycję, w której główną rolę odgrywają muzealia, wzbogacono efektownymi zdobyczami nowoczesnych technologii