Kategoria: Region
Utworzono: 2019-08-05 19:04:33 przez system

Barbarzyńskie Tsunami w Muzeum Archeologicznym

W czwartek, 8 sierpnia, o godz. 13.00 w Muzeum Archeologicznym zostanie otwarta wystawa „Barbarzyńskie Tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”. Opisuje ona czas przejścia między końcem starożytności a początkiem wczesnego średniowiecza.

Wystawa przygotowana została przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy z kilkunastoma muzeami z całej Polski, w tym Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Ekspozycja jest podsumowaniem projektu badawczego realizowanego w ostatnich latach na Uniwersytecie Warszawskim przez grono polskich i europejskich badaczy. Zaprezentowano na niej materialne świadectwa zdarzeń, które miały miejsce około połowy I tysiąclecia po Chrystusie. Przekształciły one trwale oblicze kulturowe i etniczne znacznej części Europy, w tym terenów położonych w dorzeczu Odry i Wisły. Wystawa opisuje czas przejścia między końcem starożytności a początkiem wczesnego średniowiecza.

Wydarzenia te, nazwane okresem wędrówek ludów, zapoczątkował w roku 375 najazd Hunów, koczowników ze środkowej Azji. Spowodował trwające około 150 lat (od ostatniej ćwierci IV w do początków VI w.) przemieszczenia całych plemion. Ludy germańskie spowodowały upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego, na którego gruzach powstały nowe państwa, którymi władali królowie germańscy.

Znaczącą rolę w tych wydarzeniach odegrały germańskie plemiona, które wywędrowały z obszarów położonych między Odrą i Wisłą – Goci, Wandalowie, Herulowie, Gepidzi, Burgundowie. O tych plemionach i innych społecznościach, których obecność na ziemiach obecnej Polski poświadczają źródła archeologiczne, opowiada prezentowana wystawa. Zgromadzono na niej ponad pięćset najcenniejszych obiektów z kolekcji dwunastu polskich muzeów, w tym z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Prezentowane przedmioty pochodzą ze skarbów i bogatych, elitarnych pochówków. Są to m.in. elementy wyposażenia „grobu huńskiego” z Jakuszowic, znanego z podręczników historii, a przechowywanego w naszym Muzeum.

Zgromadzony na wystawie zestaw zabytków, obrazujący znaleziska z okresu wędrówek ludów z terenu Polski, nigdy do tej pory nie był wspólnie prezentowany. Warto wspomnieć, że tradycyjną ekspozycję, w której główną rolę odgrywają muzealia, wzbogacono efektownymi zdobyczami nowoczesnych technologii
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.