Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-08-06 02:47:48 przez system

Baza grobów wojennych coraz większa

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego znów ruszyli w teren. Na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach obozów naukowych, inwentaryzują groby wojenne w Małopolsce. Dzięki ich pracy stworzona przez wojewodę Internetowa Baza Grobów Wojennych jest coraz pełniejsza.

Kilkudziesięciu studentów Uniwersytetu Pedagogicznego cały czas pracuje nad weryfikacją grobów wojennych w Krakowie i powiecie krakowskim. 19 sierpnia grupa studentów UP pojedzie do powiatu nowosądeckiego. W lipcu studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzili ewidencję grobów w powiecie limanowskim. Wojewoda na obozy naukowe przeznaczył w tym roku 32 tysiące złotych.
Jerzy Miller, wojewoda małopolski rok temu uruchomił Małopolską Internetową Bazę Grobów Wojennych (<http://www.malopolska.uw.gov.pl/grobywojenne/>). Zawiera ona opisy około 1000 obiektów grobownictwa wojennego, usytuowanych na terenie całego regionu. Każdy obiekt jest zilustrowany zdjęciem i dokładnie opisany. W opisach grobów znajdują się informacje dotyczące m.in. narodowości pochowanych, przynależności do formacji bojowej oraz daty śmierci.
Zawartość bazy jest cały czas uzupełniana. Każda informacja przez zamieszczeniem w Internecie musi jednak zostać zweryfikowana na miejscu. W tym właśnie pomagają nam studenci, którzy odwiedzają małopolskie miejscowości i sprawdzają pochodzące z archiwum urzędu informacje o grobach wojennych.
Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym trwa już drugi rok. W ubiegłym roku studenci weryfikowali groby znajdujące się w powiatach: bocheńskim, suskim, wadowickim, gorlickim, tatrzańskim i nowotarskim. Badali lokalne archiwa, odwiedzali cmentarze, rozmawiali z mieszkańcami. Wojewoda na pokrycie kosztów podróży i organizację obozów przekazał w sumie 25 tys. zł.
Praca studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przyniosła dodatkowe niespodziewane efekty - odnaleźli 49 nieznanych grobów wojennych w powiatach tatrzańskim i nowotarskim.

Wśród odnalezionych obiektów grobownictwa wojennego znajdują się m.in. mogiła ofiary terroru stalinowskiego w Jabłonce, ofiary terroru hitlerowskiego w Harklowej, kwatera wojenna żołnierzy niemieckich w Podwilku oraz mogiła zbiorowa żołnierzy rosyjskich i niemieckich w Lipnicy Wielkiej.
Wiele spośród odnalezionych grobów znajduje się w miejscach nieoznaczonych, np. mogiły zbiorowe ofiar terroru hitlerowskiego na cmentarzu żydowskim w Czarnym Dunajcu, mogiły zbiorowe Żydów na cmentarzu w Krościenku, mogiła zbiorowa żołnierzy niemieckich z II wojny światowej w Gronkowie. Miejsca te znajdują się przeważnie na terenach okolicznych lasów i łąk. O ich istnieniu studenci dowiadywali się przede wszystkim z relacji mieszkańców.
Efekty ich pracy przedstawiono na początku tego roku na wystawie prezentowanej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.