Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-06-27 15:16:29 przez system

Będą pieniądze na rozbudowę krakowskiego lotniska

<html />

Władze krakowskiego Portu Lotniczego znalazły sposób na znalezienie pieniędzy, które umożliwią rozbudowę lotniska. Port wyemituje obligacje warte 615 milionów złotych. Pieniądze ze sprzedaży obligacji pozwolą między innymi na wybudowanie nowego terminalu pasażerskiego.

Spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice i Bank Pekao sfinalizowały w środę 26 czerwca umowę na przygotowanie i obsługę emisji obligacji spółki.

Podpisana umowa uwzględnia emisję obligacji długoterminowych na kwotę 565 mln, których celem będzie współfinansowanie nakładów inwestycyjnych. Termin wykupu obligacji ustalono na koniec 2027 roku. Kraków Airport ma także możliwość skorzystania z odnawialnej rezerwy krótkoterminowej do 50 mln złotych. Zostanie ona wykorzystana na prefinansowanie kosztów inwestycji, dotacji unijnych oraz podatku VAT związanego z inwestycjami realizowanymi do roku 2015.

Obligacje są głównym źródłem finansowania wieloletniego planu inwestycyjnego Kraków Airport o wartości miliarda złotych. Pozostałe fundusze mają pochodzić ze środków własnych i dotacji unijnych - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę infrastruktury lotniskowej, m.in.: rozbudowę terminalu pasażerskiego, modernizację i rozbudowę dróg kołowania, rozbudowę płyty postojowej, budowę przystanku kolejowego oraz innych obiektów i urządzeń pozwalających na obsługę większej liczby operacji lotniczych i pasażerów.

Zarówno wartość, jak i zakres planowanych inwestycji wyróżnia Kraków Airport na tle innych regionalnych portów lotniczych w Polsce i stanowi jeden z najbardziej obszernych i kompleksowych programów rozbudowy i modernizacji lotnisk regionalnych w Polsce w ostatnich latach.

Emisja obligacji na łączną kwotę 615 mln złotych stanowi największe pozyskanie finansowania dłużnego wśród polskich portów lotniczych i jedną z największych komercyjnych niepublicznych emisji obligacji w Polsce w ostatnich latach. Data pierwszej emisji planowana jest na I kwartał 2013 r. Obligacje nie będą dostępne poprzez emisję publiczną.