Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-11-20 15:46:32 przez system

Będzie dofinansowanie na zakładanie żłobków

<html />

Przedsiębiorcy z Małopolski mogą starać się o dotację unijną na tworzenie żłobków w swoich miejscowościach. Można uzyskać 60 procent całkowitych kosztów inwestycji.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Minimalna kwota wsparcia dla projektu wynosi 100 tys. złotych, a maksymalna 800 tysięcy. Dofinansowanie projektów wynosi maksymalnie 60 procent wydatków kwalifikowanych projektu.

Staranie się o dofinansowanie nie wyklucza firm, które otrzymają dotację na ten cel z budżetu państwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (012) 29 90 772, 29 90 776, 29 90 777, 29 90 778, 29 90 779 oraz drogą elektroniczną email fem@umwm.pl