Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-02-19 16:16:37 przez system

Będzie północno-zachodnia obwodnica Brzeska

<html />

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na wykonanie projektu, przygotowanie dokumentacji i wykonanie drogi, która prowadzić będzie od węzła z autostrady A4 w Brzesku, do skrzyżowania z drogą w Mokrzyskach.

W ten sposób powstanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej. Będzie to szybszy zjazd w kierunku Szczurowej i dalej do województwa świętokrzyskiego. Samochody jadące w tamtym kierunku nie będą przejeżdżały przez miasto. Na kilkukilometrowym odcinku drogi znajdą się skrzyżowania, chodniki, oświetlenie uliczne, a także przejścia dla zwierząt, pobocza, chodniki, oświetlenie uliczne. Droga będzie miała około siedmiu metrów szerokości.

Nie mniej istotne jest to, że droga poprowadzi koło terenów w Buczu, gdzie samorząd chce w przyszłości uruchomić nową strefę aktywności gospodarczej. Nie jest wykluczone, że miasto będzie ubiegało się o środki z Unii Europejskiej, na zagospodarowanie tego terenu i uzbrojenie go w niezbędną infrastrukturę.